Under bråda sommartider och inför semestrarna kan förändringar vid halvårsskiftet vara en utmaning. I dessa annorlunda tider duggar regeringens åtgärder tätt av vilka många påverkar löneprocessen. En av de aviserade åtgärderna har varit att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de unga med förhoppning om att skapa fler arbetstillfällen och även avlastning för de företag som har behov av sommarvikarier. Arbetsgivaravgifterna för personer födda 1998 – 2002 sänks från 19,73 procent till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för utbetalningar som görs under juni, juli och augusti. Om lönen överstiger 25 000 kronor är det full arbetsgivaravgift på den överskjutande delen.

Förslaget ingick i den sjunde ändringsbudgeten för året och datumet för ikraftträdande sattes till 19 juni. Skatteverket var tidigt ute och uppmanade företag som har anställda i den aktuella åldersgruppen att avvakta inrapportering av AGI för juni. Den 17 juni genomförs under förmiddagen en uppdatering av Skatteverkets e-tjänst, vilket kan göras efter att riksdagsbeslut finns på plats. Därefter går det att rapportera utifrån de nya arbetsgivaravgifterna, förutsatt att även lönesystemen är uppdaterade. Så säkerställ med din lönesystemleverantör innan rapportering.

Nu gällande arbetsgivaravgifter

För anställda som är födda 1938 till 1955 – 10,21 procent.

För anställda som är födda 1956 till 1997 – 31,42 procent.

För ungdomar födda 1998 till 2002

  • ersättningar upp till 25 000 kr – 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021
  • ersättningar upp till 25 000 kr – 19,73 procent under januari-maj, september-december 2021
  • överskjutande del över 25 000 kr – 31,42 procent under hela 2021

För ungdomar födda 2003 till 2005,

  • ersättningar upp till 25 000 kr – 10,21 procent
  • överskjutande del över 25 000 kr – 31,42 procent