Översyn av strategin

Under mötet granskades NAF:s strategi. Syftet med NAF är att samverka kring framtida behov, dela kunskap och erfarenheter, utbyta idéer på nordisk nivå och tillvara NAF-medlemmarnas gemensamma intressen.

Ambitionen är att stärka det nordiska arbetet framöver. Både när det gäller att lyfta branschen, dela kunskap och bland annat följa upp regelverk som kommer från EU.

Ett exempel på nordiskt samarbete

Hösten 2021 lanserade NAF en nordisk standard för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag (NSRS) som blivit mycket väl mottagen.

Rapporterat av Roland Sigbladh, Förbundsdirektör och vd för Srf konsulterna.