Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, är redovisningskonsulternas röda bibel. Den innehåller branschstandard för utförande av redovisningsuppdrag och har utvecklats av Srf konsulterna.

Genom att följa rutiner och riktlinjer i Rex kan konsulten säkerställa en hög kvalitet på utförandet av uppdraget.

Marie Bergenulf arbetar med svensk standard för redovisningsuppdrag, och är ansvarig för Rex-mallarna hos Srf konsulterna.

Hon säger att det finns en rad mycket viktiga Rex-nummer, men att det om skriftligt avtal ändå ligger i topp. Vikten av ett korrekt formulerat uppdragsavtal kan nämligen inte nog understrykas.

Det är en säkerhet för konsulten, och sparar både tid och pengar.

– Om man inte kan visa att “det här har vi inte tagit på oss” så kan det bli problem, säger Marie Bergenulf.

Vad ska då ingå i ett uppdragsavtal?

–  Ett uppdragsavtal ska tydliggöra uppdragets omfattning, identifiera parterna och vilken ansvarsfördelning man har, hur man ska fakturera, och hur arvodesberäkningen ska göras. Det är superviktigt att man reglerar vad man kommit överens om.

Det här är särskilt viktigt nu när coronapandemin snabbt förändrat redovisningsbranschen. Under 2020 har till exempel rådgivningsdelen ökat kraftigt.

– Rådgivningsdelen ökar mer och mer. Löpande rådgivning förväntas ingå i uppdraget, men sedan finns också annan rådgivning och därför har vi reglerat det i två Rex-nummer. Om man läser Rex noga så kan man se att om man har rådgivning som faller utanför det löpande så måste man skriva ett speciellt avtal. Den gränsdragningen är inte tydlig, och därför måste man reglera det i befintligt avtal eller skriva ett nytt, säger Marie Bergenulf.

Det händer också att redovisningskonsulter som tagit över uppdrag där den tidigare konsulten inte skött arbetet inte vet hur de ska tackla den härva de tar över. Då är det viktigt att det är utrett vem som gör vad, och vem som ska betala för vad.

– Vanliga frågor som kan leda till försäkringsärenden är när det blivit fel i deklarationsuppgifter, gjorts en felaktig bokföring, alla typer av fel som leder till skattetillägg, säger Marie Bergenulf.

Mellan 100-150 ärenden om året blir försäkringsärenden. Då är det viktigt att redovisningskonsulten kan bevisa hur uppdraget sett ut, vad som har ingått och vad som inte gjort det.

Carina Järnberg är försäkringsrådgivare på Srf konsulterna och tar emot alla skadeanmälningar.

– Det kan vara alla typer av frågor. Vi har inte jättemånga skador men det kan bli knepigt att reda ut om det saknas uppdragsavtal. Ibland har konsulterna bara haft muntliga avtal med sina kunder, säger Carina Järnberg.

Alla redovisningsbyråer där det finns en Auktoriserad Redovisningskonsult måste skriva uppdragsavtal med kunderna. Men byråer utan Auktoriserade konsulter har inte det kravet på sig, och här kan det slarvas ibland. Så länge allt flyter på med kunden brukar det gå bra, men när något utanför det ordinarie tillkommer så är det viktigt att ha ett avtal att hänvisa till.

Vems felet är och vilken service som ingår kan snabbt redas ut om avtal finns. Utan avtal riskerar uppdraget att bli både tidskrävande och kostsamt. Och ett ärende där konsulten inte följt branschstandarden kan i värsta fall bli så svårt att reda ut att det hamnar hos disciplinnämnden.

Ett typiskt ärende hos disciplinnämnden kan handla om att konsulten inte meddelat kunden vad den gjort, eller att kunden inte lämnat rätt underlag till konsulten som därmed lämnat in felaktiga uppgifter till Skatteverket.

– Det är ingen lätt uppgift att reda ut vem som gjort vad, därför är det viktigt att dokumentera. Om de lämnar viktiga råd till exempel, så ska det noteras. Eller om de har en slarvig kund så ska de spara mejlkonversationen för att sedan veta vad som har kommunicerats, säger Marie Bergenulf.

Följande Rex-nummer ska du hålla koll på för att göra rätt när det gäller uppdragsavtal: Rex 330 Uppdragsavtal samt Rex 565 Löpande rådgivning och Rex 570 Rådgivningsuppdrag.