Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet, att ett mer ändamålsenligt namn istället skulle vara Dataskyddsmyndigheten.

Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddmyndigheten. ”Namnet Datainspektionen kan uppfattas som ålderdomligt och missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag”, står det i promemorian. Där framgår det även att ett namnbyte skulle kunna göra det tydligare för enskilda vilken myndighet man kan vända sig till angående frågor som gäller behandling av just personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten.

Om ordet integritet anses behöva ingå i ett nytt namn föreslår Datainspektionen istället namnet Integritetsmyndigheten alternativt Myndigheten för integritets- och dataskydd eller Myndigheten för data- och integritetsskydd.

Lena Lindgren Schelin

– Givet den stora reform som nu genomförs på dataskyddsområdet i form av bland annat GDPR och också inom exempelvis kameraområdet välkomnar Datainspektionen ett namnbyte, säger myndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Dock anser man från Datainspektionens sida att Dataskyddsmyndigheten är ett mer ändamålsenligt nytt namn. Argumenten för detta är bland annat då begrepp som ”dataskyddslagstiftning” och ”dataskydd” idag har fått bra spridning i samhället. Dessutom är ”Dataskyddsförordningen” den svenska översättningen av den nya EU-lagstiftningen på området och ”Dataskyddsombud” benämningen som Sverige valt för den tidigare motsvarigheten personuppgiftsombud.

– Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väletablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår, säger Lena Lindgren Schelin.

Srf konsulterna bevakar och rapporterar beslutet i denna fråga.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna
Källa: Datainspektionen

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan