Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet, att ett mer ändamålsenligt namn istället skulle vara Dataskyddsmyndigheten.

Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddmyndigheten. ”Namnet Datainspektionen kan uppfattas som ålderdomligt och missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag”, står det i promemorian. Där framgår det även att ett namnbyte skulle kunna göra det tydligare för enskilda vilken myndighet man kan vända sig till angående frågor som gäller behandling av just personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten.

Om ordet integritet anses behöva ingå i ett nytt namn föreslår Datainspektionen istället namnet Integritetsmyndigheten alternativt Myndigheten för integritets- och dataskydd eller Myndigheten för data- och integritetsskydd.

Lena Lindgren Schelin

– Givet den stora reform som nu genomförs på dataskyddsområdet i form av bland annat GDPR och också inom exempelvis kameraområdet välkomnar Datainspektionen ett namnbyte, säger myndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Dock anser man från Datainspektionens sida att Dataskyddsmyndigheten är ett mer ändamålsenligt nytt namn. Argumenten för detta är bland annat då begrepp som ”dataskyddslagstiftning” och ”dataskydd” idag har fått bra spridning i samhället. Dessutom är ”Dataskyddsförordningen” den svenska översättningen av den nya EU-lagstiftningen på området och ”Dataskyddsombud” benämningen som Sverige valt för den tidigare motsvarigheten personuppgiftsombud.

– Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väletablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår, säger Lena Lindgren Schelin.

Srf konsulterna bevakar och rapporterar beslutet i denna fråga.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna
Källa: Datainspektionen

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan