Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet, att ett mer ändamålsenligt namn istället skulle vara Dataskyddsmyndigheten.

Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddmyndigheten. ”Namnet Datainspektionen kan uppfattas som ålderdomligt och missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag”, står det i promemorian. Där framgår det även att ett namnbyte skulle kunna göra det tydligare för enskilda vilken myndighet man kan vända sig till angående frågor som gäller behandling av just personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten.

Om ordet integritet anses behöva ingå i ett nytt namn föreslår Datainspektionen istället namnet Integritetsmyndigheten alternativt Myndigheten för integritets- och dataskydd eller Myndigheten för data- och integritetsskydd.

Lena Lindgren Schelin

– Givet den stora reform som nu genomförs på dataskyddsområdet i form av bland annat GDPR och också inom exempelvis kameraområdet välkomnar Datainspektionen ett namnbyte, säger myndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Dock anser man från Datainspektionens sida att Dataskyddsmyndigheten är ett mer ändamålsenligt nytt namn. Argumenten för detta är bland annat då begrepp som ”dataskyddslagstiftning” och ”dataskydd” idag har fått bra spridning i samhället. Dessutom är ”Dataskyddsförordningen” den svenska översättningen av den nya EU-lagstiftningen på området och ”Dataskyddsombud” benämningen som Sverige valt för den tidigare motsvarigheten personuppgiftsombud.

– Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väletablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår, säger Lena Lindgren Schelin.

Srf konsulterna bevakar och rapporterar beslutet i denna fråga.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna
Källa: Datainspektionen

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan