Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

I den lagrådsremiss som nu har presenterats för dataskyddslagen har de inkomna synpunkterna från tidigare remissrunda vägts in. Lagförslaget förtydligar … Fortsätt läsa Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR