De privata företag och offentliga utbildare som vill få tillstånd att bedriva YH-utbildning, och få bidrag från staten för att göra det, måste varje år ansöka hos MYH. Varje år överträffar antalet ansökningar från olika utbildningsanordnare de medel som finns.

Populära utbildningar

– Utbildningarna inom lön och redovisning är populära att erbjuda och populära bland studenterna. De ger verkligen en god väg in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar aktivt med YH-utbildarna genom gratis föreläsningar om branschen och yrkesrollen, fria studerandemedlemskap och dialogmöten kring utbildningarnas praktikplatser: LIA, Lärande i arbete. Det har faktiskt fungerat bra även under pandemin, konstaterar Catrine Dahl.

YH-utbildningarna ska motsvara ett behov på arbetsmarknaden och leda till en tydlig yrkesroll. De är gratis för de studerande, som också kan söka studiemedel under sin studietid. Fem av de sex utbildarna inom område redovisning har ordet redovisningskonsult i utbildningens namn. Den sjätte använder begreppet redovisningsekonom.

Viktig rekryteringsbas

– Yrkeshögskolorna är en av branschens viktigaste rekryteringsbaser för nya konsulter inom redovisning och lön. Det är självklart för oss att värna ett gott samarbete, bland annat genom att skicka ut ett brev i samband med beviljande av nya utbildningar. I brevet får man en presentation av vad vi erbjuder och vi gratulerar samtidigt till möjligheten att bedriva nya utbildningar. Det brukar vara väldigt uppskattat, avslutar Catrine Dahl.