Under webinaret fick vi en grundlig genomgång i alla nya förkortningar som bubblar i branschen. SBR (Standard Business Reporting), NSG (Nordic Smart Government), DiÅr (Digital inlämning av Årsredovisning), AGI (Arbetsgivaravgift på individnivå) är några av dessa som också handlar just om viktiga utvecklingsaktiviteter som påverkar branschen. Inom alla dessa områden är Srf konsulterna självklart med och bevakar samt påverkar.

– Det handlar om hantering av informationsflöden för att på ett enklare sätt kunna utbyta information mellan myndigheter. Vi ser hur samverkan med exempelvis Skatteverket, Bolagsverket och SCB är vägen framåt, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön och chef vid Sak-enheten hos Srf konsulterna.

Runt 20 ändringsbudgetar har hanterats under coronapandemin och där har Srf konsulterna samverkat med respektive myndighet för att vara med och påverka, särskilt kring den praktiska hanteringen av olika stödpaket.

Under 2020 lämnades 17% av årsredovisningarna in digitalt till Bolagsverket och hittills under 2021 har siffran stigit till 30%. En av frågorna till webinartittarna denna dag var om man lämnar in årsredovisningen digitalt i år. Hela 59% svarade ja på den frågan.

Vad händer då med Bokföringslagen?

– Srf konsulterna har haft med två experter, Maria Albanese och Mikael Carlson, i den utredningen och den 30 juni ska förslagen överlämnas till Näringsdepartementet. Man har dock haft för få resurser i utredningen för att kunna hantera alla frågor som lyfts, men kommer att gå fram med flera bra förslag som syftar till att förenkla för småföretagen, säger Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Mer än hälften, 54%, av webinartittarna svarade ”Ja” på frågan om de upplevt att löneprocessen påverkats av senaste årets omställning. 28% svarade nej och 18% tyckte det är svårt att säga.

– AGI är standard idag, men det kommer utvecklas mer med utbyte av annan information från exempelvis Försäkringskassan. En annan fråga som Srf Lönsam har diskuterat i närtid är beskattning av slutlön, där vi för dialog med Skatteverket, säger Zennie Sjölund.

Fortbildning och kompetensutveckling är fortsatt oerhört viktigt för att kunna möta de förändringar som ständigt pågår i branschen. ”Byråutvecklingsprogrammet” som erbjuds till redovisningsbranschen är en mycket viktig utbildningssatsning och ”Rådgivardagarna” är en bra utbildningsväg för den som vill och behöver utvecklas som rådgivare.

Srf konsulterna validerar löneutbildningar och idag finns flera hundra validerade utbildningar som ger aktualitetstimmar för Auktoriserade Lönekonsulter. Den nya kurssatsningen ”Strategisk Lönepolitik”, har tagits fram för att man som lönekonsult ska kunna utvecklas vidare i sin yrkesroll. Det är en viktig kompetens för företagens rekryteringsaktiviteter och employer brand-arbete.

Srf Redsam (Srf konsulterna och programleverantörerna inom redovisning), Srf Lönsam (Srf konsulterna och programleverantörerna inom lön), NSRS (Nordic Sustainibility Reporting Standard) och Bankerna är också mycket viktiga plattformar kring projektsamarbeten och samverkansaktiviteter för att driva viktiga frågor.

– Som exempel har vi i Srf Redsam-gruppen, diskuterat frågan kring DiÅr, som är viktig bland annat för att få alla programleverantörer på banan att fixa bra funktioner i alla system. Vad gäller hållbarhet så handlar det ju inte bara om miljöfrågor, som många tror, utan även social och finansiell hållbarhet. Det är områden som branschen arbetat med under många år, säger Lali Fjellström.

NSRS, den nordiska standarden för hållbarhetsrapportering, kommer att innebära möjligheter för rådgivare att skapa nya affärsmöjligheter och bli en viktig aktör inom detta område. Även bankerna har visat stort intresse för både auktorisationen och den standard för hållbarhetsrapportering som vi kommer att lansera under hösten. Och i dagarna gick Srf konsulterna tillsammans med programleverantörerna i Srf Lönsam ut med ett Öppet brev för att öppna upp för en dialog med lönebranschen kring de nya betallösningar som bankerna håller på att ta fram. En mycket viktig förändring som kommer att påverka många människor och företag.

Återväxten i branschen är en viktig fråga och Srf konsulterna samverkar med såväl YH-skolorna som Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH. LIA -praktik är en nyckel till framgång men det finns utmaningar.

– Det är oerhört viktigt att alla vi i branschen som är etablerade på arbetsmarknaden hjälper till att skapa förutsättningar för praktikanter. Vi behöver hjälpas åt med detta för att få en god kompetensförsörjning till branschen. Srf konsulterna publicerar varje år ett Öppet brev till MYH utifrån branschens behov av redovisnings- och lönekonsulter, säger Zennie Sjölund.

Förutom allt detta så kommer Srf konsulterna att ha ”Hållbarhetstema” under september månad. Det är väldigt mycket hållbarhetsarbete som redan görs ute i verksamheterna och småföretagen HAR betydelse även avseende miljön. Auktorisationen i sig är en viktig hållbarhetsfaktor eftersom kvalitetssäkrat arbete och kvalitet i leveranserna minimerar risker för företagen och dess intressenter. Kreditupplysningsföretagen ger högre kreditrating för Auktoriserade konsulter, Ekobrottsmyndigheten tycker att auktorisationen är en viktig säkring för att motverka ekobrott, auktorisationen bygger stolthet i yrket och så vidare.

På frågan ”Hur ser du på auktorisation?” svarade 67% av webinartittarna att de självklart är auktoriserade och 17% att de inte är auktoriserade men givetvis vill bli, 12% är auktoriserade men tveksamma och 4% svarade att auktorisationen inte är för dem.