Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

DEBATT: Karin Sundblads kommentar till Per Lindbloms debattartikel i Konsulten nr 1 2015

Det kom ett mejl…

Hej Per!

Jag har med stort intresse läst din artikel i Konsulten nr 1 2015. Inte minst eftersom mitt eget bolag faktiskt är ett fastighetsbolag.

Jag skulle bli mycket tacksam om jag får konsultera dig i den här frågan och ta mitt eget fall som exempel. Det tror jag att jag skulle ha nytta av i andra bolag. Är det möjligt?

Vi håller till i en cirka 100 år gammal byggnad som från början var ett brukskontor, det blev senare en bankbyggnad för Sparbanken, som så småningom sålde fastigheten till oss.

Jag gick in i K2 så snart det var möjligt, utan att tänka mer på saken än att ”jag ska hålla mig så långt borta från K3 som jag bara kan”. Det verkade alltför komplicerat. Men efter att ha läst din artikel och lite mer i K3-litteraturen som finns så började jag tänka om. Jag står nämligen inför en renoveringskostnad av fasaden, kanske i storleksordningen 100-150 000 kronor (fasadputsning). Det ger inte precis någon korrekt bild av företagets resursförbrukning att kostnadsföra detta ett enskilt år, det håller jag med om. Samma sak gäller alla AB som har en fastighet. Förr eller senare ska fastigheten genomgå en större renovering och den kostnaden bör fördelas över den ekonomiska livslängden, annars kan ju ”resultateffekten bli väldigt dramatisk” som du skriver.

Men hur ska man tänka? För att få lära mig mer om själva hanteringen tog jag ett konkret exempel, nämligen min egen (bolagets) fastighet som jag förvärvade i oktober 2010. Jag fördelade anskaffningskostnaden på komponenter efter SABOs vägledning. Där fanns även en tabell för nyttjandeperiod för de olika komponenterna. Då kunde jag räkna fram vad avskrivningen skulle bli per år om jag använder komponentavskrivning istället för den skattemässiga (två procent), som hittills. Skillnaden blev inte så stor, 10 514 kronor/år istället för nuvarande 9 466 kronor. Som du förstår är det fråga om små fastighetsvärden här i en liten ort i Hälsingland, men det är själva principen som är intressant. Enligt SABOs vägledning utgör komponenten ”Fasad och fönster” andelen fem procent av en ny byggnad och nyttjandetiden har de satt till 50 år (alltså två procent).

Om man går in i K3 och har ett framräknat anskaffningsvärde på komponenten ”Fasad och fönster” på 23 664 kronor och renoverar fasaden för låt säga 100 000 kronor, kan man då aktivera detta belopp och lägga till anskaffningsvärdet för komponenten och fortsättningsvis skriva av med två procent per år? Kan man sedan justera för skillnaden mellan bokförd avskrivning på hela byggnaden och den skattemässigt tillåtna i deklarationen? I så fall är det ju inte så komplicerat. Det ger dessutom en mycket mer rättvis bild i redovisningen, utan tvekan. Jag bifogar en modell för komponentavskrivning för min fastighet. Men jag vet inte om fördelningen enligt SABOs vägledning är möjlig att använda i en byggnad som den jag har. Det är kontor i markplanet, en lägenhet som är uthyrd en trappa upp och så finns det en källare med konferensrum, personalrum och förråd. Ytan i varje plan är drygt 100 kvm.

Hur ska man resonera/motivera kring komponenternas andel av byggnaden i olika fall, anser du? SABOs vägledning utgår kanske från andelarna i större hyresfastigheter. Hur tillämpbart är det?

Ja, du satte igång min tankeverksamhet med din artikel. Tack för det!

Anskaffad 2010-10-01 för 550 000 kronor
Anskaffningsvärde
Andel av byggnaden
Nyttjandeperiod Avskrivning
% belopp år % per år per månad
Stomme och grund 35 165 648 100 1 1 656
Stomkomplettering/innerväggar 23 108 854 50 2 2 177
Värme, sanitet (VS) 12 56 794 50 2 1 136
El 8 37 862 40 2,5 946
Inre ytskikt, vitvaror 10 47 328 15 6,67 3 156
Fasad och fönster 5 23 664 50 2 473
Yttertak 5 23 664 40 2,5 592
Ventilation 2 9 466 25 4 378
Summa: 100 473 280 10 514 876
Mark 76 720
Totalsumma: 550 000
Enligt nuvarande redovisning: (överensstämmer med skattemässigt tillåten)
2014-12-31 Anskaffningsvärde Avskrivning/år Ackumulerad 
avskrivning
Redovisat 
värde
per månad
(2% av 473 280) 473 280 9 466 40 230 433 050 789
Skillnad: 1 048 87
Om komponentavskrivning skett från förvärvstidpunkten hade ackumulerad avskrivning varit 51 månader x 87 = 4 437 kr högre = 44 667 och redovisat värde hade varit 428 613 kr.

RK-nr-1-2015-68

Karin Sundblad
Auktoriserad Redovisningskonsult, Modern Ekonomi


Läs Mer!

Per Lindbloms debattartikel ”Missa inte fördelarna med K3 för fastigheter!” >>

Jeanette Lidmans kommentar till Per Lindbloms debattartikel ”Missa inte fördelarna med K3 för fastigheter!” >>

Ge dig gärna in i debatten, mejla konsulten@srfkonsult.se


Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan