Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

DEBATT: Jeanette Lidmans kommentar till Per Lindbloms debattartikel i Konsulten nr 1 2015

Järfälla 2015-03-12

Det finns ingen tvekan om att K3 faktiskt är det bättre regelverket för bolag och föreningar som äger fastigheter. I vissa fall kan K2 också vara ett alternativ, men då måste man ha en förståelse för att årsredovisningen ger ett mycket sämre beslutsunderlag om det inte kompletteras med ett flertal frivilliga tilläggsupplysningar. K2 skulle kunna användas i nybyggda föreningar som inte har så stora underhållskostnader i början. Har föreningen en väl genomtänkt underhållsplan och budget kan föreningen göra avsättningar till underhållsfonden i det egna kapitalet för att vid nya investeringar, underhåll och renoveringar utnyttja denna fond utan att redovisa ett negativt fritt eget kapital. Detta innebär dock att medlemmarna ska betala högre avgifter för att avsättningen till fonden inte ska orsaka ett negativt fritt eget kapital. Frågan är om medlemmar är villiga och intresserade av att betala detta då det numera är sällan medlemmarna stannar kvar under föreningens levnadstid och kanske inte får ta del av det framtida underhållet som en dag behöver göras. Vid högre avgifter har föreningen även möjlighet att amortera mer på lånen och kan därmed sänka föreningens ränta. Det ansamlas inte heller likvida medel som inte gör någon nytta (detta får även medlemmar ett kapitaltillskott på som är positivt). Föreningen kan istället ta nya lån då de stora underhållskostnaderna kommer och möta resultateffekten i fritt eget kapital med underhållsfonden. I K3 fyller underhållsfonden inte längre den funktion som det är tänkt att den ska ha eftersom man inte kostnadsför renoveringar utan gör ett komponentbyte. Föreningen får endast en skillnad i resultatet på avskrivningarna avseende den bytta komponenten och det påverkar inte resultatet med samma belastning som det hade gjort i K2.

Idag säljs det lägenheter i Järfälla Kommun, där jag själv arbetar och bor, i en prisnivå som nästan är skrämmande. Jag fick ta del av ett nybyggnadsprojekt som ska göras i Viksjö Centrum där man säljer en bostadsrätt på 88 kvm för 3 000 000 kr och avgiften är nästan 5 000 kr. Nästan alla lägenheter är redan sålda eller reserverade trots att den ekonomiska planen inte har blivit fastställd utan det finns enbart en preliminär kostnadskalkyl. I det skedet finns det inga beslutsunderlag alls för en köpare utom den ekonomiska planen. Det faktum att många köpare inte förstår hur viktig den är samt hur föreningen tänker avseende avskrivningar och hantering av regelverk är farligt. Tänk om bygget skulle gå i konkurs och den ekonomiska planen faller, då står samtliga köpare utan skydd och riskerar att få ett stort lån på sig utan säkerhet och/eller alla sina besparingar förlorade för att ingen har ifrågasatt den ekonomiska planen.

Visst kan man tycka att gällande lag, god redovisningssed och BFNs normgivning inte speglar fastigheters verkliga värden med den förändring som nu sker. Men redovisningen bygger faktiskt på att göra avskrivningar för byggnadens nyttjandeperiod och inte vad marken och byggnaden tillsammans faktiskt är värda vid en eventuell försäljning, som ju oftast inte är aktuell i bostadsrättsföreningar. Om föreningen väljer att tillämpa K3 kan uppskrivning ske till marknadsvärdet, medan en uppskrivning i K2 är begränsad till taxeringsvärdet. K2 är betydligt försiktigare vilket är bra med tanke på att marknaden går upp och ned. Vad händer vid nästa bostadskris med dessa förenklingsregler? Vi vet alla att bostadsmarknaden har haft en topp en längre tid. För eller senare kommer det att bli en kris och vem ska då stå till svars om informationen och beslutsunderlagen inte har gett en rättvisande bild? Rättvisande bild för vem? Rättvisande bild för köparen, säljaren eller banken som lånar ut till föreningarna?

En bostadsrättsförenings nyttjandeperiod kan ses som oändlig då fastigheten inte är tänkt att säljas. Själva föreningen har inget vinstintresse på samma sätt som aktiebolag. Men kan man verkligen säga att byggnadens nyttjandeperiod är oändlig? Jag tycker inte det och efter att ha tagit del av en annan ekonomisk plan som gjort en avskrivning på fastigheten på över 1 100 år så känner jag att man lurar både köparen och banken som beviljat föreningens lån. Det måste till större krav på den ekonomiska planen och de som upprättar och undertecknar den. De som köper lägenheter behöver få ett starkare skydd, särskilt i en nybildad förening där beslutsunderlagen enbart är antaganden och kalkyler. En bostadsrättsförening är unik i sitt slag och det vore optimalt om alla Sveriges bostadsrättsföreningar tillämpade samma principer och regelverk, Det skulle ge alla en tryggare affär samt trygghet för de medlemmar som är lekmän i styrelsen. Lycka till på årets föreningsstämmor. Se till att ditt beslutsunderlag är hållbart och att du kan ta ansvar för det. Det är ju på stämman som styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte.

RK-nr-1-2015-67Jeanette Lidman
Auktorisad Redovisningskonsult, EKAD Ekonomiadministration AB


Läs Mer!

Per Lindbloms debattartikel ”Missa inte fördelarna med K3 för fastigheter!” >>

Karin Sundblads kommentar till Per Lindbloms debattartikel ”Missa inte fördelarna med K3 för fastigheter!” >>

Ge dig gärna in i debatten, mejla konsulten@srfkonsult.se


 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan