I december kom NNR med 72 väl genomarbetade förenklingsförslag för landets bästa.

Den 21 december kom Riksrevisionen med ett förslag i totalt motsatt riktning. De föreslår en lösning som innebär att återinföra revisionsplikten för samtliga aktiebolag.  Utvärderingen av reformen har gjorts utan att de som främst berörts av den fått möjlighet att lämna synpunkter.

Läs vår debattartikel som publicerats i DI debatt här >>

Läs Riksrevisionens rapport här >>

Läs även vår artikel: Full fart bakåt >>