Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att på vissa håll är de redan borttagna. Skatteverkets beslut innebär att den som vill lämna in pappershandlingar måste posta dessa i ett frankerat kuvert till eller lämna in dem på servicekontoret under ordinarie öppettider.

För de flesta redovisningskonsulter är detta katastrofalt, eftersom det sätter en ännu högre tidspress på en redan ansträngd situation. Srf konsulterna har därför varit i kontakt med Skatteverket för att få till en dialog i frågan. Det som jag upplever som särskilt frustrerande är att denna åtgärd vidtas innan det finns en godtagbar elektronisk lösning i bruk.

Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lagt ett förslag till förenklat elektroniskt uppgiftslämnande av deklarationer. Kortfattat innebär förslaget att konsulten ska kunna skicka in hela deklarationen i en fil till ett så kallat eget utrymme. Från detta kan den skattskyldige eller dennes ombud godkänna deklarationen. Positivt är att vi just har fått besked om att Skatteverket har påbörjat ett arbete med ett nytt uppgiftslämnande som ska uppfylla de önskemål vi framfört. Till dess ett sådant system är i bruk är det emellertid inte acceptabelt att brevlådorna stängs.

Jag avser att återkomma i denna fråga så fort det finns mer information att lämna.

Text: Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan