Digitala tjänster gör arbetet effektivt och många byråer valde att använda Skatteverkets deklarationstjänst när den lanserades förra året. Dock uppstod det fler felaktigheter än vad myndigheten räknat med, bland annat en stor del osignerade dokument och blanketter som saknade de förifyllda uppgifterna.

Dokument som inte ska bifogas deklarationen

Det finns ett antal olika underlag som är vanliga bilagor i deklarationen, till exempel så kallade A1-intyg eller beslut från Forskarskattenämnden. De här dokumenten ska inte skickas in till Skatteverket. Det räcker med att nämna (under övriga upplysningar) att sådan dokumentation finns och att deklarationen upprättats i enlighet med det.

Du som upprättar enstaka bilagor

Om du endast ansvarar för att hjälpa din kund med en eller flera bilagor, till exempel K10 eller N3A, ska du inte överföra hela inkomstdeklarationen i tjänsten. Huvudbilagan ska alltså inte med eftersom kunden skickar in den på egen hand. Skickar du även med huvudbilagan innebär det att Skatteverket i värsta fall får in en blankett som saknar uppgifter. Om kunden signerar den versionen så har de skrivit under en ofullständig deklaration.

Brister i signeringen

Av alla deklarationer som lämnades in via tjänsten förra året så vara bara en femtedel signerade. I dagsläget är det ungefär hälften av de inskickade deklarationerna som är signerade – bättre men så klart inte bra. En anledning är att byråns kunder inte signerar den filöverörda kompletta deklarationerna i ”Mina sidor” utan loggar in i den vanliga tjänsten ”Inkomstdeklaration 1”, där bara de förifyllda uppgifterna finns. Då är risken uppenbar att deklarationen som signeras inte överensstämmer med den du som konsult upprättat.