Hyker Security AB har en bakgrund inom it-säkerhet och lanserade för två år sedan en kundportal där säkerheten står i fokus men där även enkelt och effektivt har fått framträdande betydelse. Den kombinationen är det inte många andra i branschen som klarar.

– När GDPR infördes var det många som såg ett behov av en säker digital kommunikation med sina kunder, säger Frederik Sahlin vid Hyker Security. På marknaden finns ett flertal aktörer men jag vågar påstå att det är få som matchar den säkerhet vi kan erbjuda tillsammans med en enkel användning. Vår grundkompetens gällande kryptering gör att säkerheten är så hög att bara den som äger datan kan bestämma vem som har rätt att läsa. Trots den höga säkerheten är plattformen avskalad med få knappar vilket gör den oerhört enkel, man fattar direkt hur den funkar utan att behöva gå någon kurs. Som redovisningsbyrå är man sällan intresserad av att agera it-support till sina kunder.

I redovisningsbranschen är det många som går från analoga lösningar till att blir mer digitala. I takt med att fasta priser blir allt vanligare finns också behov av att effektivisera processer för att öka marginalerna. Då är en plattform som Hyker ett bra alternativ där dokument och information kan delas åt båda hållen, där kunder kan ta del av material när de har tid och där allt finns lagrat säkert. Tack vare historiken går det också att se vem som tagit del av vad och vid vilken tidpunkt.

– Om du till exempel jobbar med lön så har du kanske varit med om att kunder mailar uppgifter som inte får mailas, fortsätter Frederik Sahlin. Det kan handla om olika typer av löneunderlag eller att någon i personalen varit sjukskriven. Om så är fallet är redovisningsbyrån skyldig att hantera materialet, det frå absolut inte ligga kvar i mailprogrammet eller lagras i datorn. Låter man det ligga kvar så är man och tassar i lagens utkanter. Använder man en lösning som den vi erbjuder så kan man styra över dokumenten på ett helt annat sätt och därmed kommunicera säkert.

Oavsett om det är en enmansbyrå eller ett företag med många anställda så ställs man inför samma utmaningar när det gäller säker och snabb delning av information. All kommunikation med kunder är förmodligen inte konfidentiell men det kan vara en imagefråga att använda sig av en säker kundportal.

– Genom att vara kund hos Hyker så förmedlar man att man tar kundens data på högsta allvar och därför valt en tjänst med hög säkerhet. Det tror jag kan vara ytterligare ett säljargument för en redovisningskonsult, säger Frederik Sahlin avslutningsvis.

Hyker Security AB är en av våra Srf Partners. Läs mer om medlemserbjudanden från Hyker Security AB >>