Som vi tidigare har berättat har Bolagsverket fått ett regeringsuppdrag där målbilden är att alla årsredovisningar ska lämnas in digitalt. Det arbetet har pågått ett tag och allt fler företag och redovisningskonsulter väljer att lämna in digitalt, vartefter programvaror och processer uppdateras så att denna effektivisering blir möjlig. Bolagsverket mäter löpande hur stor andel av årsredovisningarna som lämnas in digitalt och under 2020 lämnades ca 17% av alla årsredovisningar in digitalt. Andelen stiger hela tiden och under perioden januari-maj 2021 har 70 000 årsredovisningar lämnats in digitalt vilket utgör 30% av de årsredovisningar som är möjliga att lämna in.

Bolagsverkets hemställan

Bolagsverket önskar dock att utvecklingen ska gå snabbare och lämnade därför i januari 2021 en hemställan till Näringsdepartementet. Hemställan innehöll förslag om att det ska bli obligatoriskt för alla bolag att lämna årsredovisningen digitalt. Bolagsverket föreslog samtidigt att det skulle börja gälla för företag med räkenskapsår som påbörjas den 1/7 2021 eller senare.

Vi bevakar och påverkar

Srf konsulterna bevakar och bearbetar denna fråga aktivt. Eftersom det är en viktig del i branschens digitalisering vill vi påverka vilka förutsättningar som ska gälla, som exempelvis hur det rent praktiskt ska gå till. Srf konsulterna finns representerade genom vår förbundsdirektör Roland Sigbladh i Bolagsverkets insynsråd och har där ställt frågan om vad som händer med hemställan och om de fått någon återkoppling från Näringsdepartementet i frågan. Nu har vi fått information från Bolagsverket att Näringsdepartementet fortfarande bereder frågan och att det med allra största sannolikhet inte kan bli något obligatorium så tidigt som Bolagsverket önskar i sin hemställan. Givetvis återkommer vi så snart får någon ny information från Bolagsverket.

Hjälp oss att påverka!

Vi har för avsikt att hålla workshops efter sommaren för att samla insikter och se hur vi i branschen kan vara med och påverka utifrån våra behov och ge relevanta förslag utifrån vad som skulle underlätta för oss. Vilken info ska in? Vilken info ska taggas? Vilket format? Hur samarbetar vi enklast med kunden, med revisorerna?

Har du erfarenhet av att lämna årsredovisningen digitalt? Vill du vara med och påverka framtiden, delta i någon av våra workshops, lämna din input och hjälpa oss hjälpa branschen? Kontakta mig snarast! lali.fjellstrom@srfkonsult.se