Det konstaterar Lali Fjellström, branschansvarig redovisning Srf konsulterna. Med hennes underlag har tidningenkonsulten.se sammanställt en lista med tio argument på varför du som Auktoriserad Redovisningskonsult ska välja digital årsredovisning och digitalt arbetsflöde.

Enkelt. – Hur du upprättar årsredovisningen påverkas inte av digital inlämning. Du slipper all pappershantering och behöver inte kontrollera i efterhand att den kommit in till Bolagsverket.

Logiskt flöde: Du laddar upp den färdiga och påskrivna årsredovisningen till Bolagsverket från ditt bokföringsprogram. Där loggar kunden (VD och styrelse) in och signerar den digitalt, exempelvis via Bank-id. Sedan får kunden en digital kvittens. Klart.

Minskar risken för fel. – Bokföringsprogrammen och Bolagsverkets system förvarnar om något går fel.

Ger Redovisningskonsulter fler kunder. – Kunden som inte har bokföringsprogram med information i rätt format (iXBRL) behöver hjälp av någon som har det, inte minst för att möta lagkravet som kommer. Alla vanliga bokslutsprogram som byråerna använder har den funktionaliteten idag.

Stärker Redovisningskonsultens position. – Mer tid kan läggas på analys av resultatet och årsredovisningens kvalitet. Det öppnar för efterföljande rådgivning. Med en not om att en Auktoriserad Redovisningskonsult lämnat en rapport om årsredovisning stärks kundens, byråns och yrkeskårens varumärke.

Följer lagkravet som väntas i juli 2021. – Våren 2021 bereds Bolagsverkets hemställan av justitiedepartementet. Lagen om obligatorisk digital inlämning av årsredovisning för bolag som redovisar enligt K2 och K3 kan träda i kraft 1 juli 2021. Den träffar bolag som har räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021.

Mycket bättre för miljön. – Digital inlämning minskar mängden utskrivna dokument, kuvert och transporter av mängder av dokument. Ur hållbarhetssynpunkt är det helt orimligt att skriva ut det man gjort i ett program och posta luntan till en myndighet, som sedan ska omvandla informationen till digital form igen.

Säkrar korrekt process för årsredovisningen. – Digital signering under processen och digital inlämning leder till att rätt ordning följs: Redovisningskonsulten gör klart årsredovisningen. Styrelsen undertecknar. Sedan går den till revisorn om bolaget har en sådan, som då sannolikt inte behöver göra så mycket. Därefter eventuella justeringar. Och så fastställande på bolagsstämman. Därefter skickar du in årsredovisningen digitalt.

Underlättar administrationen för Redovisningskonsulten och kunden. – All informationshantering går snabbare digitalt. Att skriva ut, skicka och skanna in pappersdokument tar väldigt mycket tid. Lagringen av rätt information på rätt plats kan automatiseras. Sökning, lagring och kopiering underlättas.

Bidrar till ett digitalt, framtidssäkrat arbetssätt. – Automatiseringen av rutinuppgifter ökar och blir allt lättare att utforma efter byråns och kundens behov. Hjälper man kunden att lämna in årsredovisningen digitalt kan man jobba vidare med sin kunds digitaliseringsprocess utifrån det.

I sammanhanget kan nämnas att begreppet ”digital signering” handlar om att man i det löpande arbetet ersätter en signatur på papper med en signatur via ett digitalt system. Det rör inte inlämnandet av årsredovisningen digitalt, men kan underlätta processen dit. Bland de Srf partners som erbjuder lösningar för digitala signeringar finns Penneo, Verified, Roaring, Hogia och Björn Lundén.