För att stötta små svenska företag att hålla jämna steg med omvärlden erbjuder Tillväxtverket affärsutvecklingscheckar för att kunna utveckla och digitalisera företagets verksamhet eller att försöka nå nya internationella marknader.

Checkarna är på 50 000 kr – 250 000 kr och ska finansiera max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. För att kunna erhålla finansieringen måste företaget ha 2-49 anställda och omsätta mer än tre miljoner kronor. Pengarna kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller söka leverantörer i utlandet. Man kan även använda checken för internationalisering till att utreda frågor kopplade till Brexit.

Tillväxtverket samarbetar med Sveriges 21 regioner som tar emot och bedömer ansökningarna. En lista på hur mycket pengar varje region får samt kontaktperson i respektive region hittar du här >>