Att tänka partnerskap i kundrelationen är ett vinnande koncept som gett dem en plats bland landets få superföretag och en kö av blivande kunder.

Sanna Tadic startade konsultverksamhet inom lön 2001 och de första åren jobbade hon med underkonsulter för att hinna med en växande kundstock. En nystart och en rejäl uppväxling skedde 2008 när hon kom i kontakt med Hans Hedqvist som då jobbade i ett kundföretag. Hans klev in som delägare och tillsammans har de byggt upp ett av Sveriges mest välmående företag som uteslutande inriktar sig på lönetjänster. Utmärkelsen av Bisnode och Veckans Affärer som ett av Sveriges superföretag ett fint kvitto på detta.

– Trots att min egen bakgrund inte är som löneadministratör blev jag väldigt intresserad av yrket, vilket ledde till att jag gick in som partner i Sannas bolag, berättar Hans. Mitt primära uppdrag var från början att utveckla bolaget från ett konsultbaserat företag till en byrå som jobbar renodlat med outsourcing. Det första jag gjorde var att lära mig hantverket, löneadministration. Vi hade från början en stark tro på vårt koncept och som den person som skulle sälja in våra uppdrag till nya kunder måste jag ju veta vad jag pratade om. Utan kunskaper om lön hade det varit betydligt svårare.

– Redan när jag startade verksamheten 2001 förstod jag att man måste vara proaktiv i det här yrket, säger Sanna. För att kunna ta helhetsansvar behöver vi både veta mycket om kunden och vad som händer på marknaden. Det handlar inte om att bara ta emot en datafil och stansa in uppgifter i ett system. Vår affärsidé med hög kvalitet och kundnära relationer är ett vinnande koncept, släpper vi det blir vi som de andra, lite större konkurrenterna som jobbar mer industrialiserat.

– Vårt sätt att jobba kräver resurser, fortsätter Hans. Vi är beroende av människor som är engagerade och förstår vår business, alla våra medarbetare är superviktiga. Och vi vill ha de allra bästa. Rollen som löneadministratör blir mer och mer konsultativ och komplex. Det måste finnas både bredd och djup i kompetensen för att kunna möta förväntningarna och kraven i framtidens löneadministratörer.


Foto: Malin Sydne

Ett ledord som Sanna och Hans återkommer till är partnerskap. Att se kundrelationen som ett partnerskap gör att båda parter får mer förståelse för varandras verksamheter.

– Att vara en lyhörd och kvalitetsmedveten leverantör genererar inte bara långa relationer utan även nya kunder, säger Hans. Vi har växt organiskt och återinvesterar våra vinster för att möjliggöra expansion. Vi avtalar löpande nya kunder och det växande expertteamet som arbetar med implementeringar har i sin kalender börjat boka upp arbete för första halvan 2017. Att ta in nya kunder kräver god planering och vi vill alltid försäkra oss om att vi kan hålla samma höga kvalitet hela vägen.

Kunderna hos Din Lön Nordic verkar i de flesta branscher, från småföretag till börsnoterade bolag.

– Vi jobbar uteslutande med system som vi valt för att passa vår verksamhet, baserat på flera viktiga parametrar såsom användarvänlighet, kvalitet och säkerhet, berättar Sanna. Därför, när en blivande kund frågar om vi kan använda deras system, avböjer vi och förklarar vilka fallgropar det kan innebära, och att vi då inte kan garantera samma servicenivå. Detta brukar sällan vara ett problem när man sedan ska välja sin nya lönepartner.

– Vårt koncept innebär att vi tillhandahåller allt i systemväg – tidsrapportering, reseräkning, HR, ja allt. Support är också en viktig del, till oss kan alla kundens medarbetare ringa om de har frågor och det kostar inget extra, det ingår i konceptet.

– Vi hör ibland att andra organisationer förväntar sig en mängd telefonsamtal den 25:e när lönen betalas ut, för att något blivit fel, fortsätter Sanna. Hos oss är det i stort sett tyst då. En av våra starka sidor är våra inbyggda kontrollsystem, vi har kvalitetssäkrat hela processen från månadens uppstart till leverans av rapporter när lönerna är färdiga. Många säger att de inte har tid att kontrollera allt under resans gång men då får de istället lägga tid på att göra rättelser i efterhand. Vi är experterna, vi ska förekomma och vi jobbar hårt för att det ska vara rätt från början.

– Varje månads löneutbetalning är för oss som att spela en final, för att använda idrottstermer. ”Business as usual” är för oss att hålla en hög nivå, hela tiden, säger Hans.

Din Lön Nordic är som namnet antyder verksamma i hela norden. De har kontor i Köpenhamn och Oslo samt gör finska löner från kontoret i Sverige. I december öppnas också ytterligare ett kontor, i Malmö.

– Genom Malmökontoret, tillsammans med kontoret i Köpenhamn, har vi skapat en bra position i Öresundsregionen, berättar Hans.

– Man behöver inte vara dansk för att göra dansk lön men du behöver så klart kunna regelverket och förstå kulturen, menar Sanna. Vi har både svensk och inhemsk personal på våra nordiska kontor.

Sanna Tadic och Hans Hedqvist  Foto: Malin Sydne

Den nordiska närvaron började med att svenska kunder med dotterbolag i övriga nordiska länder ville ha en och samma leverantör.

– Tack vare våra nordiska kontor har vi redan jobbat med vissa saker som nu blir verklighet i Sverige, fortsätter Sanna. Bland annat det här med arbetsgivardeklarationer per månad, så har man jobbat i både Danmark och Norge i flera år. Jag ser inte det som något merjobb, tvärt om. Det kommer att bli betydligt lugnare för oss i december och januari istället.

Din Lön Nordics kontor i Kista strax norr om Stockholm är just nu en mindre byggarbetsplats. Man gör plats för fler medarbetare och ska skapa en speciell yta för den operativa personalen och en yta för kundmöten.

– Vår tillväxtplan är att vi ska vara dubbelt så många medarbetare om fyra år, säger Hans. Samtidigt som vi växer är det jätteviktigt att vi håller oss till vår affärsidé och att vi fortsätter vara kvalitetsmedvetna. Dessutom har vi planer som kommer att stärka oss ytterligare, ett nytt koncept som har med utbildning att göra. Mer vill jag inte säga just nu eftersom allt inte är klart.

– Vi måste ständigt utvecklas eftersom löneyrket just nu är inne i en stark utvecklingsfas, fortsätter Sanna. Om man stannar upp och är nöjd är det nästan samma sak som att gå bakåt. Vi har fokus framåt men jag försöker också glädjas i nuet, något som kan vara lätt att glömma.

Under hösten presenterade Bisnode årets lista över svenska superföretag, 580 företag kvalade in på 2016 års lista och en av dem var Din Lön Nordic. Flera parametrar tas i beaktande, bland annat omsättningsökning, personalökning och att man har sunda marginaler och god kontroll på sina finanser.

– Bara en halv promille av de svenska företagen kommer med på listan så det här är så klart stort för oss. Avsikten är att vi ska behålla vår plats nästa år, avslutar Hans och Sanna.