Kristina Steen arbetar med medlemsservice vid Srf konsulterna och kan sin statistik. En titt på det sista året före pandemin, 2019, och de två pandemiåren (2020, 2021) visar på en stadig ökning av antalet Auktoriserade Lönekonsulter. Siffrorna för Auktoriserade Redovisningskonsulter har gått ner något under den tiden, men totalt sett är de långt fler. tidningenkonsulten.se återkommer med en separat artikel när all statistik är bearbetad. Men en första analys kan ändå göras:

– Jag tror att siffrorna dels kan förklaras av att auktorisation som lönekonsult är färskare, dels av att de stödformer som kom under pandemin återigen visar hur viktigt det är med hög kompetens även inom löneområdet. Byråernas kunder efterfrågar kvalitet och kompetens samtidigt som transparens och kvalitetsmärkning ligger i tiden, kvalitetsstämpeln som auktorisationen ger uppfyller de kraven, konstaterar Kristina Steen.

Viktigt rättsfall

Den som väljer att vidareutbilda sig till Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult stöter förr eller senare på fallet i ingressen. Mats Brockert, Skatteexpert Srf konsulterna, är en sakkunnig som ofta tar upp domen i sina utbildningar. Det berör en kvinna med enskild firma som sökte avdrag för de 54 000 kronor utbildningen till Auktoriserad Redovisningskonsult kostade.

– Som stöd för sin talan anförde hon att utbildningen och auktorisationen var nödvändig för att vara konkurrenskraftig och därmed för intäkternas förvärvande. Högsta förvaltningsdomstolen säger klart och tydligt i sin dom att så är fallet, konstaterar Mats Brockert.

Praktisk betydelse

Domen (HFD 2012 ref.38) och skrivningen betyder att du som har enskild firma kan göra avdrag för kostnaden för din utbildning till Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult. Den betyder också att du som är anställd i ett bolag inte behöver förmånsbeskattas för att du fått gå utbildningen. Mats Brockert reder ut:

– Inget är svart eller vitt när det gäller skatt, som vanligt. Reglerna som kan krocka i det här sammanhanget är de som gäller privata levnadsomkostnader och vilka kostnader som anses generera intäkter till företaget. Hade det exempelvis berört en universitetskurs i engelska kan man anta att personen har tagit kursen av rent personliga skäl och då beviljas inte avdrag. Men ingen kan rimligen anta att en privatperson har nytta av redovisningskompetens på denna nivå. Därav den klara skrivningen från domstolen att utgifterna inte till någon del kan anses vara privata levnadskostnader.

Enligt Brockert betyder domen att den grundutbildning som behövs för att arbeta som redovisningskonsult eller lönekonsult sannolikt inte kommer att vara avdragsgill. Det är utgiften för att bli auktoriserad som blir avdragsgill.