Under namnet Nordic Smart Government ska ett digitalt ekosystem för finansiell information skapas, där företag i realtid på ett säkert sätt ska kunna utbyta ekonomisk data mellan varandra och myndigheter. Syftet är att förenkla vardagen för små och medelstora nordiska företag och skapa förutsättningar för tillväxt och nya affärsmöjligheter genom att använda data, digitalisering och automatisering mer effektivt och innovativt.

Men Bolagsverket med flera kan inte genomföra detta på egen hand utan behöver input från företagare. Därför bjuder de nu in till fyra dialogdagar runt om i landet för att berätta mer om Nordic Smart Government och det digitaliseringsinitiativ som pågår i Norden samt via workshops samla in goda idéer från små och medelstora verksamheter som har en erfarenhet och kompetens som är viktig för projektets fortsättning.

Arbetet med Nordic Smart Government genomförs i Sverige i en nära myndighetssamverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån och alla tre myndigheter kommer att finnas på plats under dialogdagarna. För mer information om programmet samt tidpunkter och anmälan hittar du här >>