Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Skatteverket och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning/Agency for Digital Government) presenterade nyligen en rapport som berör hur olika samhällstjänster ska levereras till medborgarna. De menar att Sverige har goda förutsättningar att utforma en datadriven förvaltning som tjänar individen på bästa sätt, samtidigt som kraven på integritet och säkerhet uppfylls.

Mellan myndigheter

– Det är långt kvar men vi ser att etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som nu växer fram ger goda förutsättningar för Sverige att förverkliga ökad insyn och kontroll i framtiden. Det är viktigt att både det offentliga och näringslivet hanterar individens data på ett korrekt sätt, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på DIGG i ett pressmeddelande.

I rapportens omvärldsanalys konstateras att många länder och EU nu prövar olika vägar för att ge invånarna inflytande över sina personliga data, hos företag och myndigheter. För att lyckas behövs en kombination av ökade kunskaper hos medborgarna, tekniska lösningar, ny lagstiftning och ett modernt skydd av sekretess och integritet.

Enklare för individen

– Det behöver bli enklare för individer att lämna uppgifter till myndigheter, särskilt sådana uppgifter som redan finns i den offentliga förvaltningen. Det handlar om att kunna leva upp till individernas och företagens krav på förenkling och krav på digitala kommunikationsvägar, säger Maria Jacobsson, rättschef på E-hälsomyndigheten i samma pressmeddelande.

Det som ger Sverige ett försteg i en datadriven förvaltning är, enligt rapporten, att data så länge samlats in om individer och att myndigheterna har ett klart stöd i lagen för att samla in och uppdatera en stor mängd uppgifter. Det bedöms att de befintliga tjänsterna Mina ombud, Mina ärenden och Min profil kan bli byggblock i den nya förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.