I somras blev Daniel, som startade byrån 2009, Auktoriserad Lönekonsult. Detta i väntan på att sista delen av PUB-utbildningen till Auktoriserad Redovisningskonsult åter skulle gå att hålla i klassrum. PUB-utbildningen är en kvalificerad, flexibel påbyggnadsutbildning på högskolenivå: Auktoriserad Redovisningskonsult PUB – Srf konsulterna.

– Jag vill absolut gå den i klassrum, jag tycker att det ger mycket mer när man kan interagera med de andra och så vill man ju räcka upp handen och fråga något ibland. I väntan på det körde jag på med förberedelser för att klara examinationen till Auktoriserad Lönekonsult, jag var ju ändå inställd på att plugga en del den tiden och ville även testa vad den auktorisationen innebar. Mycket kände jag igen, men det fanns en del nytt också.

Digitalt fokus

Daniel Klasson och hans kollegor har länge fokuserat på digitala lösningar för sina kunder, något som nu börjar ge resultat på allvar. Under pandemin har byrån som bär hans namn omsatt mer än någonsin och söker nu sin tionde medarbetare. Stora kunder kommer till.

Organisationen är riggad så att två personer (koordinatorer) hanterar de automatiserade redovisningsprogrammen, vilket ger mer tid till avancerad hantering av löner och redovisning för andra i organisationen. Arbetssättet betyder också att personalen enkelt kan gå in i varandras arbetsuppgifter, eftersom man jobbar i flöden med kunderna i stället för att en eller två personer gör i princip allt åt ”sin” kund.

– Det är bland annat i ljuset av det auktorisationen kommer in. Dels kommer det upp som skall-krav i vissa offerter med större volymer, dels vill medarbetarna jobba med mer avancerade frågor. Då är det bra med auktorisation som visar vad dom kan och som samtidigt ger vidareutbildning inom viktiga områden. Det bidrar till en jämn och hög kompetensnivå på byrån, med spets där det behövs.

Alla på byrån

Den egna auktorisationen skyltar hand bland annat med i sin mejlsignatur, men det är inte säkert att han förnyar den. Inte heller den (säkerligen) kommande som redovisningskonsult. Detta eftersom Daniel Klasson även framåt fokuserar på att leda arbetet, försäljning och att hjälpa kunder med digitaliserings- och automationsprocesser. PUB-utbildningen till Auktoriserad Redovisningskonsult går han tillsammans med byråns Rebecca Lundborg och Maria Frödin.

– Min auktorisation har redan fått önskad effekt eftersom fler på byrån blivit intresserade. Ambitionen är att alla som vill ska bli det. Företaget betalar för auktorisationen och medarbetarna får studera på arbetstid.