Som vi tidigare skrivit om så blir det ett lagkrav att både skicka och ta emot e-faktura när det gäller alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har publicerat mycket bra information om hur du kan förbereda dig.

Den nya lagen säger att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden, om man inte har avtalat om någon annan standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

DIGGs webbsida kan du hitta aktuell information för att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura. Här finns informativa filmer, informationsblad för olika målgrupper och flera olika handledningar.