Alla leverantörer till offentlig sektor måste från och med 1 april 2019 skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Finns det redan avtal om en annan standard kan denna gälla. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas däremot inte som e-faktura. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

I Sverige heter standarden som lever upp till lagkraven PEPPOL BIS Billing 3 och rekommenderas av SFTI*. Om ni redan använder Svefaktura BIS 5A 2.0 är det ingen stor omställning att gå över till PEPPOL BIS Billing 3. PEPPOL-nätverket är förberett för den nya e-fakturan. Lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Om du levererar varor eller tjänster till offentlig sektor så bör du fråga din leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst om de klarar att skicka fakturor i PEPPOL-nätverket enligt standarden BIS Billing 3.0. Om du bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor kan du kolla om dina offentliga kunder har en fakturaportal, vilket kan vara ett alternativ för att klara lagkravet. Var beredd på upphandlingskrav om e-faktura och efterfrågad fakturastandard när du svarar på anbud.

Frågor om e-faktura besvaras av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) på adress e-handel@digg.se

Frågor om fakturaformat och olika standarder skickar du till tekniskt.kansli@skl.se

Källa: Myndigheten för digital förvaltning, DIGG 

* Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel under namnet SFTI.