Tidningen Konsulten
Söndag 17 December 2017

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. E-kronan har potential att motverka de problem som kan uppstå när kontanthanteringen minskar i allt snabbare takt.

En e-krona skulle ge allmänheten tillgång till ett digitalt komplement till kontanter som också är garanterat av staten och flera betaltjänstleverantörer skulle kunna ansluta sig till e-kronasystemet. Genom att fungera fristående från den infrastruktur som dagens kommersiella banksystem använder skulle e-kronasystemet vara mer robust vid eventuella driftstörningar i exempelvis systemet för kortbetalningar.

Två tänkbara modeller för e-kronan presenteras, en registerbaserad och en värdebaserad. Med en registerbaserad e-krona finns tillgodohavandet lagrat centralt på konton i en databas, medan en värdebaserad lösning är mer lik dagens kontanter eftersom värdet finns lagrat lokalt i en app eller på ett kort. Bedömningen idag är att en enkel värdebaserad lösning skulle ha en mer begränsad utvecklingspotential än en registerbaserad lösning, men att den möjligtvis skulle kunna introduceras snabbare. Projektet föreslår en kombination av de båda modellerna, där en registerbaserad lösning kompletteras med en värdebaserad e-krona som främst lämpar sig för mindre betalningar offline.

Projektet föreslår följande utformning av en e-krona för det fall att Riksbankens direktion ser ett behov av att introducera en digital centralbankspeng:

  • E-kronan är primärt avsedd för mindre betalningar mellan konsumenter, företag och myndigheter.
  • E-kronan utgör en direkt fordran på Riksbanken, är angiven i svenska kronor och kan innehas av allmänheten, finansiella institut och företag. Den är tillgänglig i realtid dygnets alla timmar, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.
  • E-kronan ger inte någon ränta, men bör ha en inbyggd funktion som gör det möjligt att ge ränta i ett senare skede.
  • En registerbaserad e-krona kombineras med en värdebaserad lösning som möjliggör offline-betalningar på små belopp och ökar tillgängligheten för grupper som inte vill eller kan ha e-kronakonton.
  • Riksbanken tillhandahåller e-kronans grundläggande funktioner, men undersöker möjligheten att utnyttja befintlig digital infrastruktur och bjuder in externa aktörer att föreslå hur interaktionen med slutanvändarna ska utformas.

Detta koncept är ett resultat av projektets första preliminära slutsatser och kan komma att ändras när analys- och utredningsarbetet fortsätter och när projektet haft en dialog med berörda aktörer i samhället.

Läs mer om e-kronaprojektet i delrapporten >>

Text: Tina Sjöström

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna... Läs mer

Långa betalningstider drabbar småföretag

För småföretag har betalningstider från stora svenska bolag på uppemot 120 dagar blivit allt vanligare. När inte ens svenska... Läs mer

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram... Läs mer

Knappt 4 månader kvar – sedan öppnas den digitala dörren

Den 7 december skickade Bolagsverket deras tredje rapport om digital hantering av årsredovisning till Näringsdepartementet. Vad skriver de till... Läs mer

Digital konferens omsätter miljoner

Världens största mötesplats för digitala entreprenörer ligger inte i Silicon Valley utan i – Helsingfors.10-årsjubilerande Slush har blivit en... Läs mer

Ny enklare webb för våra utbildningar

Nu har vi gjort om webbplatsen för våra utbildningar! Vi har en tydligare grafik, bättre sökfunktioner och mer exakta... Läs mer

Småföretagarnas Riksförbund får ny ordförande

Peter Thörn tar steget upp från vice ordförande till tillförordnad ordförande för Småföretagarnas Riksförbund sedan Anne A Marbrandt av... Läs mer

Svensk ordförande i CH International

Vid CH Internationals årliga konferens valdes Martin Karlsson, Ekonomiansvarig AB, till ordförande för det kommande året. Årets konferens hölls... Läs mer

Fler Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat. Det innebär att 75 procent... Läs mer

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan