Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Koncernen har funnits sedan 2006 och har idag ca 120 medarbetare på 11 kontor.

Modern Ekonomis styrelse har beaktat ett antal faktorer som styrelsen anser relevanta vid utvärderingen av ECIT:s offentliga uppköpserbjudande och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet till ett pris om 3,90 kronor per aktie.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga utgivna aktier, uppgår till cirka 58 miljoner kronor. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 oktober 2020 och avslutas omkring den 30 oktober 2020.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att ECIT blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Modern Ekonomi

Vid utvärderingen av erbjudandet har styrelsen noterat att femton större aktieägare har uttryckt sitt stöd och ämnar acceptera det, inklusive styrelsens ordförande, styrelsesuppleant och Bolagets verkställande direktör, som tillsammans representerar cirka 82,52 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

ECIT etablerades i Sverige i och med att dess första förvärv gjordes 2015. Sedan dess har ECIT:s svenska verksamhet vuxit kraftigt både organiskt och via ytterligare förvärv inom Redovisning-, Löne-, och IT-tjänster.

ECIT har i samband med detta uttalat att Modern Ekonomi kommer att stärka ECIT:s närvaro i Sverige betydligt inom redovisnings-, löne- och rådgivningsområdet samt stärka ECIT:s plattform gällande leverans av tjänster mot främst kundsegmentet små och medelstora företag. Modern Ekonomi kommer att dra nytta av ECIT:s finansiella styrka och förmåga att bygga och utveckla affärer i både Sverige och Norden.

Efter det att affären slutförts är avsikten att ECIT över tid ska anpassa och integrera Modern Ekonomi i ECIT:s befintliga redovisnings- och löneverksamhet i Sverige för att etablera en starkare enhetlig verksamhet och realisera potentiella synergier. I nuläget finns det inte några beslut om förändringar av ECIT:s eller Modern Ekonomis anställda, ledning eller organisation, inklusive anställningsvillkor och verksamhetsplats.

Källa: Modern Ekonomi