2019 köpte ECIT Fortner och 2020 majoriteten av Modern Ekonomi. Tidigare köpte man Catomi Consulting, Pramo Ekonomi & Lönetjänster och Dalby Ekonomiservice. Insteget på den svenska marknaden kom 2015 via köpet av Office Factory, som då ägdes av Daniel Bolin och en kollega, mer om det nedan.

ECIT ska fortsätta att växa i Norden. Dels organiskt, dels genom uppköp. Idag har man verksamhet i Stockholm, Göteborg och den södra delen av landet. Vilken byrå man köper upp härnäst återstår att se. I fokus ligger lönsamma byråer där ägaren/ägarna vill fortsätta i byrån i någon roll.

Behåller entreprenören

– Vi köper vanligtvis inte 100 procent av aktierna i en byrå, vi vill ha kvar entreprenören eller entreprenörerna som byggt upp verksamhet i bolagen. De har ju nått sin position, sina resultat av en anledning. Våra operativa bolag ska växa med lönsamhet och de lokala bolagen är till större delen självstyrande. Vi tror på lokal närvaro och närhet till kunderna, kombinerat med möjligheten till allt mer avancerade tjänster och komplex rådgivning rörande bland annat internationalisering, systemintegration, kontodimensionering, automatisering och liknande. Vårt företag är en kombination av det bästa i det lilla och det stora företaget, berättar Daniel Bolin.

Sålde till ECIT

Tillsammans med en partner drev Daniel Bolin under 12 års tid Office Factory innan de sålde till ECIT. Partnern var redo att gå i pension och Daniel Bolin att gå vidare i en större struktur.

– Vi är ju ett ganska klassiskt exempel på när det kan vara läge att sälja. Andra anledningar kan vara att man vill fortsätta att utvecklas men inte vet hur man ska navigera i de förändringar som branschen nu är inne i.

– Jag tänker till exempel på digitalisering, försäljning och marknad, kvalitetssäkring och vassare HR för att säkra nya talanger och utveckla den personal man har, allt för att säkra en optimal leverans till kunderna. Srf konsulterna har en viktig roll att fylla när det gäller att upprätthålla kompetensen, bland annat genom utbildningar och certifieringar.

Pandemin

Pandemin har saktat ner ECITs möjligheter att realisera tillväxtplanerna när det gäller den organiska tillväxten. Det är helt enkelt svårare att göra denna typ av affärer utan det personliga mötet och under den ovisshet som ännu råder. Men den grundläggande affärsidén, att hjälpa företag med allt som rör ekonomi och it (ECIT) ligger fast. Outsourcing ligger i bolagets DNA.

– Jag tror att uppköpen och trenden mot att stora bolag blir allt större kommer att ta ny fart igen, så fort vi kan träffas och agera under normala förhållanden. Det blir en passivitet i hela systemet när vi jobbar hemma, det blir inte samma driv i projekten och affärerna. Men att det finns en grundläggande styrka i den nordiska ekonomin är uppenbart nu under pandemin, och där har vi vår marknad, avslutar Daniel Bolin.