Tidningen Konsulten
Fredag 19 Januari 2018

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram en bra onlinekurs som ger dig allt du behöver för att komma igång med Rex i din verksamhet. Du som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® bokar dig kostnadsfritt fram till 31 mars 2018, till onlinekursen. I slutet av kursen finns en tydlig sammanställning som beskriver skillnaderna mot tidigare Reko 2016.

Inför det stundande bytet till Rex ställde vi några frågor kring vår nya branschstandard till Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna. Här ger han några tydliga svar om Rex.

Mikael-CarlsonMikael Carlson

Skiljer sig Rex mycket från Reko?
Nej, Rex är helt baserad på Reko och den utveckling som var planerad för Reko 2017. Efter att samverkan med FAR avslutades fullföljde Srf konsulterna de planerade ändringarna som vi velat göra i Reko och tillförde nya möjligheter som gör att Rex får en bättre anpassning till redovisningskonsulten och större nytta för kundföretagen. Men den som tidigare har arbetat enligt Reko kommer att känna igen sig mycket väl och behöver inte ställa om sitt arbete för att gå över till Rex.

Vad är de största nyheterna i Rex jämfört med Reko?
Rex har främst tre stora förbättringar:

  • Ska-kraven har ersatts med nordiska principer för redovisningstjänster som är gemensamma för Sverige, Norge och Finland och omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter. Det ger en mycket bred grund och input att utveckla standarden inför framtiden.
  • Den tidigare Bokslutsrapporten är ersatt med Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen, som är en uppdaterad Bokslutsrapport där redovisningskonsulten tydligare kan uttrycka sin uppfattning att redovisningen håller hög kvalitet. Den nya rapporten finns dessutom i en utbyggd version med ekonomisk översikt med viktig information om företagets ekonomiska utveckling, som grund för information till intressenter och rådgivning till uppdragsgivaren.
  • Rex fokuserar främst på ATT uppnå hög kvalitet och mindre på HUR arbetet har definierats, vilket innebär att kravet på skriftliga rutiner bättre kan anpassas till de verkliga behoven.

Kommer Rex att få genomslag på marknaden när Reko finns samtidigt?
Intresset för Rex är mycket stort! Den nya standarden bygger på nordiska principer, vilket ger en helt annan tyngd och bredd på marknaden. Rex har fått ett stort intresse från utbildare och även från kreditupplysningsföretagen eftersom rapporteringen är tydligare. Ju större kundnytta du som Auktoriserad Redovisningskonsult skapar via Rex och Rapport om årsredovisning, desto större genomslag får vi.

Varför byta till Rex?
Rex är en vidareutveckling av Reko som på ett mer flexibelt sätt ger en arbetsmetodik som leder till ”rätt från början” och hög kvalitet i uppdragen. Genom nya tydliga rapportformer som redan har fått stort intresse på marknaden, kommer redovisningskonsultens arbete att profileras starkare än genom Reko. Srf konsulterna kommer även tillsammans med sina samarbetspartners att marknadsföra Rex aktivt som den nya standarden för framtiden!

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Läs mer

Allt om Rex >>

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet >>

Rex – ny svensk standard för redovisningsuppdrag >>

Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag >>

 

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer

Genombrott för digitala kvitton väntas i år

Digitala kvitton har funnits i flera år och många företagare använder dessa flitigt redan nu. Men för vanliga konsumenter... Läs mer

Ivan Deiro med personal vann Årets lönepris 2017

Ivan Deiro är senior manager på Volvos löneavdelning. Vid Stora lönedagen i november fick han ta emot utmärkelsen Årets... Läs mer

Tuna in – nu kommer Lönepodden!

Den 25 januari är det premiär för Lönepodden, en inspirationskanal för yrkesområdet lön. Lönepodden kommer att bjuda på intressanta... Läs mer

Debatt: Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är... Läs mer

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi... Läs mer

Jämställda livsinkomster på agendan

Regeringen har beslutat att ta fram en ny handlingsplan för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män.... Läs mer

Tre nya uttalanden i serien Srf U

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om tre nya uttalanden om tolkningsfrågor i K2. Srf U 9 besvarar frågan om... Läs mer

Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

När GDPR träder i kraft den 25 maj så kommer den att stöttas upp av en svensk lag, dataskyddslagen.... Läs mer

Betalappar vanligare än kontanter

En ny undersökning visar att betalappar används oftare än kontant­er för vissa betalningar och att unga kvinnor är mer... Läs mer
Tillbaka till startsidan