Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram en bra onlinekurs som ger dig allt du behöver för att komma igång med Rex i din verksamhet. Du som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® bokar dig kostnadsfritt fram till 31 mars 2018, till onlinekursen. I slutet av kursen finns en tydlig sammanställning som beskriver skillnaderna mot tidigare Reko 2016.

Inför det stundande bytet till Rex ställde vi några frågor kring vår nya branschstandard till Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna. Här ger han några tydliga svar om Rex.

Mikael-CarlsonMikael Carlson

Skiljer sig Rex mycket från Reko?
Nej, Rex är helt baserad på Reko och den utveckling som var planerad för Reko 2017. Efter att samverkan med FAR avslutades fullföljde Srf konsulterna de planerade ändringarna som vi velat göra i Reko och tillförde nya möjligheter som gör att Rex får en bättre anpassning till redovisningskonsulten och större nytta för kundföretagen. Men den som tidigare har arbetat enligt Reko kommer att känna igen sig mycket väl och behöver inte ställa om sitt arbete för att gå över till Rex.

Vad är de största nyheterna i Rex jämfört med Reko?
Rex har främst tre stora förbättringar:

  • Ska-kraven har ersatts med nordiska principer för redovisningstjänster som är gemensamma för Sverige, Norge och Finland och omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter. Det ger en mycket bred grund och input att utveckla standarden inför framtiden.
  • Den tidigare Bokslutsrapporten är ersatt med Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen, som är en uppdaterad Bokslutsrapport där redovisningskonsulten tydligare kan uttrycka sin uppfattning att redovisningen håller hög kvalitet. Den nya rapporten finns dessutom i en utbyggd version med ekonomisk översikt med viktig information om företagets ekonomiska utveckling, som grund för information till intressenter och rådgivning till uppdragsgivaren.
  • Rex fokuserar främst på ATT uppnå hög kvalitet och mindre på HUR arbetet har definierats, vilket innebär att kravet på skriftliga rutiner bättre kan anpassas till de verkliga behoven.

Kommer Rex att få genomslag på marknaden när Reko finns samtidigt?
Intresset för Rex är mycket stort! Den nya standarden bygger på nordiska principer, vilket ger en helt annan tyngd och bredd på marknaden. Rex har fått ett stort intresse från utbildare och även från kreditupplysningsföretagen eftersom rapporteringen är tydligare. Ju större kundnytta du som Auktoriserad Redovisningskonsult skapar via Rex och Rapport om årsredovisning, desto större genomslag får vi.

Varför byta till Rex?
Rex är en vidareutveckling av Reko som på ett mer flexibelt sätt ger en arbetsmetodik som leder till ”rätt från början” och hög kvalitet i uppdragen. Genom nya tydliga rapportformer som redan har fått stort intresse på marknaden, kommer redovisningskonsultens arbete att profileras starkare än genom Reko. Srf konsulterna kommer även tillsammans med sina samarbetspartners att marknadsföra Rex aktivt som den nya standarden för framtiden!

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Läs mer

Allt om Rex >>

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet >>

Rex – ny svensk standard för redovisningsuppdrag >>

Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag >>

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan