Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram en bra onlinekurs som ger dig allt du behöver för att komma igång med Rex i din verksamhet. Du som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® bokar dig kostnadsfritt fram till 31 mars 2018, till onlinekursen. I slutet av kursen finns en tydlig sammanställning som beskriver skillnaderna mot tidigare Reko 2016.

Inför det stundande bytet till Rex ställde vi några frågor kring vår nya branschstandard till Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna. Här ger han några tydliga svar om Rex.

Mikael-CarlsonMikael Carlson

Skiljer sig Rex mycket från Reko?
Nej, Rex är helt baserad på Reko och den utveckling som var planerad för Reko 2017. Efter att samverkan med FAR avslutades fullföljde Srf konsulterna de planerade ändringarna som vi velat göra i Reko och tillförde nya möjligheter som gör att Rex får en bättre anpassning till redovisningskonsulten och större nytta för kundföretagen. Men den som tidigare har arbetat enligt Reko kommer att känna igen sig mycket väl och behöver inte ställa om sitt arbete för att gå över till Rex.

Vad är de största nyheterna i Rex jämfört med Reko?
Rex har främst tre stora förbättringar:

  • Ska-kraven har ersatts med nordiska principer för redovisningstjänster som är gemensamma för Sverige, Norge och Finland och omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter. Det ger en mycket bred grund och input att utveckla standarden inför framtiden.
  • Den tidigare Bokslutsrapporten är ersatt med Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen, som är en uppdaterad Bokslutsrapport där redovisningskonsulten tydligare kan uttrycka sin uppfattning att redovisningen håller hög kvalitet. Den nya rapporten finns dessutom i en utbyggd version med ekonomisk översikt med viktig information om företagets ekonomiska utveckling, som grund för information till intressenter och rådgivning till uppdragsgivaren.
  • Rex fokuserar främst på ATT uppnå hög kvalitet och mindre på HUR arbetet har definierats, vilket innebär att kravet på skriftliga rutiner bättre kan anpassas till de verkliga behoven.

Kommer Rex att få genomslag på marknaden när Reko finns samtidigt?
Intresset för Rex är mycket stort! Den nya standarden bygger på nordiska principer, vilket ger en helt annan tyngd och bredd på marknaden. Rex har fått ett stort intresse från utbildare och även från kreditupplysningsföretagen eftersom rapporteringen är tydligare. Ju större kundnytta du som Auktoriserad Redovisningskonsult skapar via Rex och Rapport om årsredovisning, desto större genomslag får vi.

Varför byta till Rex?
Rex är en vidareutveckling av Reko som på ett mer flexibelt sätt ger en arbetsmetodik som leder till ”rätt från början” och hög kvalitet i uppdragen. Genom nya tydliga rapportformer som redan har fått stort intresse på marknaden, kommer redovisningskonsultens arbete att profileras starkare än genom Reko. Srf konsulterna kommer även tillsammans med sina samarbetspartners att marknadsföra Rex aktivt som den nya standarden för framtiden!

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Läs mer

Allt om Rex >>

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet >>

Rex – ny svensk standard för redovisningsuppdrag >>

Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag >>

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan