Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram en bra onlinekurs som ger dig allt du behöver för att komma igång med Rex i din verksamhet. Du som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® bokar dig kostnadsfritt fram till 31 mars 2018, till onlinekursen. I slutet av kursen finns en tydlig sammanställning som beskriver skillnaderna mot tidigare Reko 2016.

Inför det stundande bytet till Rex ställde vi några frågor kring vår nya branschstandard till Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna. Här ger han några tydliga svar om Rex.

Mikael-CarlsonMikael Carlson

Skiljer sig Rex mycket från Reko?
Nej, Rex är helt baserad på Reko och den utveckling som var planerad för Reko 2017. Efter att samverkan med FAR avslutades fullföljde Srf konsulterna de planerade ändringarna som vi velat göra i Reko och tillförde nya möjligheter som gör att Rex får en bättre anpassning till redovisningskonsulten och större nytta för kundföretagen. Men den som tidigare har arbetat enligt Reko kommer att känna igen sig mycket väl och behöver inte ställa om sitt arbete för att gå över till Rex.

Vad är de största nyheterna i Rex jämfört med Reko?
Rex har främst tre stora förbättringar:

  • Ska-kraven har ersatts med nordiska principer för redovisningstjänster som är gemensamma för Sverige, Norge och Finland och omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter. Det ger en mycket bred grund och input att utveckla standarden inför framtiden.
  • Den tidigare Bokslutsrapporten är ersatt med Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen, som är en uppdaterad Bokslutsrapport där redovisningskonsulten tydligare kan uttrycka sin uppfattning att redovisningen håller hög kvalitet. Den nya rapporten finns dessutom i en utbyggd version med ekonomisk översikt med viktig information om företagets ekonomiska utveckling, som grund för information till intressenter och rådgivning till uppdragsgivaren.
  • Rex fokuserar främst på ATT uppnå hög kvalitet och mindre på HUR arbetet har definierats, vilket innebär att kravet på skriftliga rutiner bättre kan anpassas till de verkliga behoven.

Kommer Rex att få genomslag på marknaden när Reko finns samtidigt?
Intresset för Rex är mycket stort! Den nya standarden bygger på nordiska principer, vilket ger en helt annan tyngd och bredd på marknaden. Rex har fått ett stort intresse från utbildare och även från kreditupplysningsföretagen eftersom rapporteringen är tydligare. Ju större kundnytta du som Auktoriserad Redovisningskonsult skapar via Rex och Rapport om årsredovisning, desto större genomslag får vi.

Varför byta till Rex?
Rex är en vidareutveckling av Reko som på ett mer flexibelt sätt ger en arbetsmetodik som leder till ”rätt från början” och hög kvalitet i uppdragen. Genom nya tydliga rapportformer som redan har fått stort intresse på marknaden, kommer redovisningskonsultens arbete att profileras starkare än genom Reko. Srf konsulterna kommer även tillsammans med sina samarbetspartners att marknadsföra Rex aktivt som den nya standarden för framtiden!

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Läs mer

Allt om Rex >>

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet >>

Rex – ny svensk standard för redovisningsuppdrag >>

Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag >>

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan