För nästan tre år sedan, den 8 november 2017, skrev jag i magasinet Konsulten om ett positivt möte med Skatteverket där det diskuterades en ny digital tjänst att lämna Inkomstdeklaration 1. Efter detta möte gick det i rekordfart för Skatteverket att ta fram en ny filöverföringstjänst. I denna tjänst filöverför konsulten först hela deklarationen till Skatteverket och därefter godkänner den skattskyldige eller dess deklarationsombud deklarationen på Mina sidor.

I samband med lanseringen av tjänsten för Inkomstdeklaration 1 framförde Srf konsulterna och programleverantörerna att motsvarande tjänst borde tas fram för aktiebolag och ekonomiska föreningar som ska lämna Inkomstdeklaration 2. Nu är den äntligen här!

Jag tror, och min förhoppning är, att denna nya tjänst väsentligt kommer att underlätta arbetet som redovisningskonsult. Tjänsten fungerar i allt väsentligt som den för Inkomstdeklaration 1. Därför bör det sannolikt gå fortare denna gång att komma igång.

Hittills har det varit vanligt att samtliga uppgifter förutom underlaget för skatt på huvudblanketten har lämnats elektroniskt via Skatteverkets filöverföringstjänst för SRU-uppgifter. För att få anstånd ytterligare en månad med att lämna deklarationen krävs det att även huvudblanketten lämnas elektroniskt. Här har många omedvetet gjort fel och också drabbats av kännbara förseningsavgifter. Med den nya filöverföringstjänsten bör denna problematik vara ett minne blott.

Du kan läsa mer på Skatteverkets webbplats, där du även hittar länkar till ytterligare information. Till exempel finns en instruktionsfilm under Digital deklarationstjänst för redovisningsbyråer.