Från och med 1 januari införs det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet, som är ett undantag till den huvudregel som säger att arbetsgivare är den som ger ersättning för ett arbete.

– Om en anställd hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige är 183-dagarsregeln inte längre tillämplig. I sådant fall anses personen ha en ekonomisk arbetsgivare i Sverige och skattskyldighet för inkomst för arbetet kan uppkomma redan från första arbetsdagen, säger Johan Nilsson.

Den nya regeln innebär en del extra arbete för konsulter med företag som anlitar utländsk inhyrd arbetskraft eller utländska företag utan f-skattsedel i Sverige.

– Bland våra kunder är en ganska stor andel internationella företag så det blir sannolikt ett relativt stort antal registreringar som behöver göras, säger Johan Nilsson.

Som konsult, vad bör man göra för att förbereda sig?
– Sätta sig in i nuvarande och kommande regler ordentligt. Följ även utvecklingen och ta del av kollegornas erfarenheter, framförallt under den första tiden, säger Johan Nilsson.

– Det är viktigt att man tar hjälp i tid för att undvika att det blir fel. Förklara för kunderna och säkerställa att de vet vad som behöver göras och varför.

Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet och utökade rapporteringsskyldigheter för utländska företag den 1 januari 2021.

Det innebär att utländska företag är skyldiga att registrera sig hos Skatteverket, och måste månadsvis rapportera skatt från lönen av de anställda som arbetar tillfälligt i Sverige om inte den så kallade 183-dagarsregeln är uppfylld.

Det innebär också att svenska företag blir skyldiga att göra skatteavdrag från ersättning för arbete till utländska företag som inte har f-skattsedel.

Dessutom måste utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige lämna särskilda uppgifter så att skattskyldighet kan bedömas.

Idag kan en anställd vistas upp till 183 dagar i Sverige under ett år utan att behöva betala skatt på lön här om arbetsgivaren inte har hemvist i Sverige. Från årsskiftet betyder det att ett svenskt företag med hyrpersonal kommer att betraktas som ekonomisk arbetsgivare om vissa kriterier uppfylls, bland annat lön och arbetsledning.

För upp till 45 arbetsdagar på ett år, eller maximalt femton arbetsdagar i följd, så räknas dock inte den anställde som inhyrd arbetskraft. Helg eller annan ledighet räknas inte in i tiden.