Mycket har hänt på kort tid och fler förändringar spås i framtiden. Spännande och samtidigt lite skrämmande är den allmänna bilden från branschens företrädare. Den här gången har vi pratat med Maria Rubensson, delägare av redovisningsbyrån Ekorrit AB i Strömsund/Östersund och Christina Vallin som är ansvarig för löneekonomprogrammet vid Frans Schartaus Handelsinstitut.


Maria Rubensson, Auktoriserad Redovisningskonsult och delägare Ekorrit AB

– Yrkesrollen för oss redovisningskonsulter har effektiviserats något enormt de senaste åren, det tycker jag är den största skillnaden mot hur det var för bara 10 år sedan. Nästan allt vi gör sker via nätet – arbetet mot våra kunder såväl som mot olika myndigheter, till exempel Skatteverket och Bolagsverket. De program vi arbetar med är i stort sett helt automatiserade. Jag tycker även att diskussionerna om att vi måste digitalisera eller dö är något överdrivet. Vi har fortfarande en kund på andra sidan bordet som har en egen åsikt och som kanske inte vill ha allt digitalt. Vid vår byrå har vi flera kunder som idag väljer att ha information på papperskopior och de är inte bara ur det äldre gardet.

– Rådgivning är ett annat ämne som är högaktuellt. Rådgivning är inget vi redovisningskonsulter måste börja med – vi gör det redan sedan länge! Min profil har i alla år varit ekonomisk rådgivare och jag är inte unik på något sätt. En redovisningskonsult idag är en rådgivare, det var länge sedan någon satt och ”bara” knackade verifikat. Det blir så stort när det sägs att vi måste gå från redovisningskonsulter till rådgivare. Däremot tycker jag att vi i branschen måste förtydliga vad vi menar med rådgivning. Den kvalificerade rådgivningen som till exempel investeringskalkyler, affärsplaner och generationsskiften kan inte alla göra, där finns en utvecklingspotential för att säkerställa en bra lönsamhet i branschen.

– Framtiden är inte så dramatisk men vi måste vara på tårna så att vi kan erbjuda största möjliga nytta för våra kunder. Tekniken finns där till vår hjälp. Jag tycker att framtiden känns riktigt spännande.


Christina Vallin, ansvarig löneprogram Frans Schartaus Handelsinstitut

– För framtidens löneekonomer och lönekonsulter kommer en stor del av arbetet att handla om system och om kontroller. Löneprogrammen blir mer automatiserade och kommer att utföra allt fler arbetsmoment. Därför blir kunskaper om vad systemen faktiskt gör och att förstå hur det hänger ihop mycket viktigare. Man måste ha kunskaper så att man kan kontrollera att automatiserade tjänster blir rätt och att man reagerar när något blir felaktigt. Grundläggande lönekunskaper, arbetsrätt och avtalstolkning och förstås mer systemkunskaper, blir således fortsatt viktiga för löneekonomen.

– Utbildningen utvecklas ständigt i nära samarbete med arbetslivet. Vi har också märkt att en löneekonom har ett större behov än tidigare av att kunna ekonomi för att lättare förstå helheten i sitt uppdrag. Därför har vi lika stor del ekonomi som lönehantering i vår utbildning. Vi har också förstärkt personaladministration och mer arbetsrätt för att bredda de studerandes kunskaper ytterligare. Många av våra studerande som kommer tillbaka till oss efter sin LIA (Lärande I Arbete) säger att de haft stor nytta av sina ekonomikunskaper.

– Frans Schartaus Handelsinstitut är med i ett internationellt utvecklingsprogram, som har inneburit att vi fått ta del av EU-medel för att kunna skicka våra studenter utomlands. Syftet är att rörligheten och kunskapsutbytet i Europa ska öka. Vi har skickat ett antal löneekonomer på LIA till England, Malta, Turkiet och Spanien. En av våra studerande fick senare jobb i Sverige tack vare just den internationella praktiken. Att jobba globalt är nästa steg i utvecklingen för löneekonomer.

– Löneekonom är just nu ett bristyrke och det är galet lätt för våra studenter att få jobb efter avslutad utbildning. Statusen på yrket har också höjts rejält vilket har medfört ett större intresse för vår utbildning till löneekonom. Det är fler som söker än det finns plats. Men om man inte söker kommer man aldrig in.


En bransch i förändring: Yrkesroller i ny tappning >>