Tävlingsreglerna var enkla. Genom att skicka in en kort beskrivning om ett samarbete när kunden blev riktigt nöjd kunde redovisningskonsulter runt om i landet vara med. Den vinnande berättelsen var Helena Grufmans där hon beskrev hur hon räddade kunden Widespace´s kassaflöde med ett oväntat stort engagemang.

Widespace utvecklade en helt ny tekniklösning som krävde kapital och därmed ett större kassaflöde.

– Under en tuff period hade vi en galet hög tillväxt och pengarna räckte inte till. Jag hade ett stort förtroende för Helenas förslag till lösning, säger Patrik Fagerlund, CEO vid Widespace. Och lösningen fanns i siffrorna. Helena tog verkligen en aktiv del i arbetet med att öka vårt kassaflöde under den tuffaste perioden i utvecklingsfasen.

– Under en period var det en balansgång från dag till dag vad som kunde betalas och inte, berättar Helena Grufman. Det var många utestående fordringar så jag ringde till leverantörerna och bad om längre kredittid. Jag ringde också till kunderna och bad dem betala lite snabbare än avtalat.

– För oss betydde Helenas engagemang oerhört mycket och hon gjorde långt mer än jag hade förväntat mig. Hennes insats ledde dessutom till ännu bättre relation med kunderna, avslutar Patrik Fagerlund.