Nordiska rådet vill göra det lättare att bo, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden. Användningen av en e-legitimation över nationsgränserna kräver inte att personnumret är detsamma i hela Norden. Det enda som krävs är att medborgarens identitet kan knytas till de offentliga grunddata som varje land har om medborgaren.

Följande förslag läggs fram till de nordiska regeringarna:

  • att införa ömsesidigt erkännande av e-legitimation i Norden
  • att införa ömsesidigt erkännande av legitimation som utfärdas av respektive lands folkbokföring
  • att säkerställa att de nordiska ländernas e-legitimation och e-signatursystem erkänns i Norden med kompatibla system inom alla sektorer så att den enskilda nordiska medborgaren inte upplever problem med att legitimera sig till vardags i Norden.

Utskottet föreslår också ett rundabordssamtal som arrangeras i samarbete med Nordiska ministerrådet där banker och näringslivsrepresentanter bjuds in för att diskutera användningen av personnummer som ett villkor för att ingå avtal samt för att diskutera ett smidigt genomförande av en gemensam nordisk e-legitimation.

Någon exakt tidpunkt när en gemensam nordisk e-legitimation kan införas finns idag inte men Anna-Maja Henriksson, ledamot i Mittengruppen, hoppas att Nordiska rådet kan träffas om några år och bocka av förslaget som genomfört.

– Jag kommer att hålla koll på regeringarna för att visa att Norden ligger i framkant när det gäller samhällsutveckling. Och då måste vi visa att vi kan gå från ord till handling. Vi måste visa att det som beslutas i Nordiska rådet har betydelse för människors vardag, säger hon i ett uttalande.

Källa: Nordiska rådet