Tio ledande leverantörer av digitala signeringslösningar svarade på XBRL-föreningens frågor. Tydliga slutsatser är att det råder viss begreppsförvirring och att mer samarbete mellan näringsliv och myndigheter krävs för att sätta en standard som gör potentialen rättvisa. Björn Rydberg, Associate Partner EY och ordförande för XBRL Sweden, utvecklar:

– Som byrå är det viktigt att man är medveten om hur väl den lösning man valt motsvarar den styrande EU-förordningen i sammanhanget: eIDAS. Gör signeringslösningen inte det kan man bli tvungen att även skicka in papperskopior och manuellt signerade dokument till myndigheterna.

Ett centralt begrepp i sammanhanget är avancerade elektroniska underskrifter. Det är den nivå som krävs vid exempelvis inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket. Leverantörerna som svarade på enkäten uppgav alla att deras tjänst klarade den nivån. Men en närmare granskning visade att det sannolikt inte stämmer till 100 procent.

– Man behöver kunna lita på sina leverantörs lösning och att den följer årsredovisningslagen. Men det finns ett antal lösningar på marknaden, och som alltid finns det fördelar och nackdelar med allt. Man får analysera sina behov och hur den lösning man valt motsvarar dem, säger Björn Rydberg och fortsätter:

– Med tanke på hur vår marknad utvecklas, med nya aktörer med nya tekniska lösningar för bland annat digital signering och ökad automatisering är det ett måste att göra dessa analyser och agera utifrån dem i alla fall. Detta är naturligtvis väsentligt för byrån för att förbli konkurrenskraftig.

Att digital signering växer är bortom diskussion. Det är en även viktig del i arbetet med internationella SBR, Standard Business Reporting. Inom XBRL, bildat av Srf konsulterna och FAR med myndigheter och företag som medlemmar, diskuteras bland annat fördelar och nackdelar med certifiering och validering för att säkra att en leverantörs signeringstjänst uppfyller kraven. Men någon rekommendation har man ännu inte utformat. Det diskuterades också under den webbsända genomgången av enkäten där representanter från ett 30-tal av de 43 medlemsorganisationerna deltog.

– Det centrala är nu att frågan lyfts så att lagstiftaren bidrar till att förse marknaden med trygghet och förutsägbarhet. Resultaten av enkäten understryker behovet av det, avslutar Björn Rydberg.