Ett bostadsföretag eller en bostadsrättsförening ansvarar för att lämna kontrolluppgift (KU55) om en medlem säljer hela eller delar av sin bostadsrätt. Kontrolluppgift ska lämnas direkt efter försäljningen men senast den 31 januari året efter att bostaden har bytt ägare. Samma sak gäller när en bostadsrätt byter ägare genom gåva, bodelning, arv eller testamente.

I ett enkelt steg-för-steg-förfarande blir Skatteverkets nya guide ett bra hjälpmedel när kontrolluppgiften ska fyllas i. Den som ska lämna kontrolluppgiften får veta vilka dokument och uppgifter som måste plockas fram, hur man fyller i de olika fälten, hur man räknar ut kapitaltillskottet och hur kontrolluppgiften slutligen ska lämnas in.

I anslutning till guiden finns även vanliga frågor och svar som gör uppgiftslämnandet ännu enklare.

Mer information om hur du lämnar kontrolluppgift för bostadsrättsförening hittar du här >>