Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn över bekämpning mot penningtvätt. Flera efterlängtade justeringar på momsområdet fattades då.

Under mötet den 2 oktober enades EU-länderna om en ändring i mervärdesskattedirektivet gällande elektroniska publikationer. Beslutet betyder att medlemsstaterna kan tillämpa samma skattesatser på elektroniska publikationer som på tryckta böcker och tidningar. I Sverige skulle detta innebära att regeringen har möjlighet att sänka momssatsen på elektroniska publikationer till sex procent från dagens 25.

– Det här är en seger som vi arbetat länge för. Beslutet i dag om samma goda momsvillkor för att publicera i tryck och digitalt handlar om medias grundförutsättningar och är därför en principiell demokratisk fråga, sa Magdalena Andersson, som var Sveriges representant, i samband med mötet.

Under mötet fattades också beslut om justering för mervärdesskatten vid handel mellan företag över landsgränser. Detta ska så klart förenkla varuhandeln men även motverka bedrägerier.

EU-kommissionen informerade även om ett förslag som bland annat skulle ge Europeiska bankmyndigheten, EBA, ökade befogenheter inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta efter att ett flertal banker under de senaste åren uppvisat brister i att rätta sig efter det regelverk som finns idag.

Text: Tina Sjöström

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer
Tillbaka till startsidan