Titeln Auktoriserad Redovisningskonsult är en fantastisk kvalitetsstämpel som stärker yrkesrollen. Den garanterar en hög och bred kompetens samt att arbetet utförs enligt branschstandarden Rex – svensk standard för redovisningsuppdrag. Kvalitetsuppföljningen är ytterligare en parameter som lyfter och stärker konsulten i det dagliga arbetet.

– Syftet med kvalitetsuppföljningen är i första hand att ge råd och stöd till den auktoriserade konsulten vi besöker, säger Marie Bergman, Srf konsulternas kvalitetschef. Vår målsättning är att skapa medlemsnytta och vi strävar efter att medlemmarna ska uppleva att kvalitetsuppföljningen utgör ett mervärde för dem. Kvalitetsuppföljningen är naturligtvis även viktig ur perspektivet att näringsliv och samhälle ska kunna förlita sig på att den Auktoriserade Redovisningskonsulten håller en hög kvalitet i utförandet av tjänsterna.


Marie Bergman

Marie Bergman berättar att det finns bra hjälp att få, både innan uppföljningen och genom hela processen.

– Vi har flera kurser, både online och salsbundna, som är till stor hjälp inför en kvalitetsuppföljning. Vi tillhandahåller också support via telefon. Finns behov av ytterligare konsultation, till exempel vid uppstart av en byrå, så hjälper vi på kvalitetsenheten gärna till.

– Jag vill betona att de Auktoriserade Redovisningskonsulter vi möter generellt håller en mycket hög standard, fortsätter Marie. Vi har en hög godkännandegrad vid våra uppföljningar.

Att de konsulter som varit med om en kvalitetsuppföljning är nöjda går inte att ta miste på. Så här säger Magnus Hedlund, från Ecit Services AB: ”I det dagliga arbetet är det lätt att man hela tiden gör som man alltid har gjort. Det finns sällan tid att lyfta blicken och reflektera. Med en kvalitetsuppföljning får man just denna möjlighet, att stanna upp och tänka till. Jag fick en hel del tips på enkla och bra förändringar i mitt dagliga arbete. Jag upplevde inte att kvalitetsuppföljningen var någon granskning utan ett konstruktivt samtal som utvecklade mig som konsult.”

Kvalitetsuppföljning har genomförts av Srf konsulterna sedan 2010 och har utvecklats en hel del under åren.

– Förr reste vi landet runt och besökte alla Auktoriserade Redovisningskonsulter, berättar Marie. Idag utför vi till viss del våra uppföljningar via Skype. Det nya arbetssättet innebär att vi nyttjar ny teknik och digitala lösningar, till exempel skärmdelning. Dessa digitala möten håller samma höga kvalitet som de fysiska, liksom möjligheten att ge råd och stöd till våra medlemmar. Fördelarna är att vi främjar miljön samt sparar tid och kostnader genom att resandet minskar.

Att vara auktoriserad och även uppmana sin personal att bli detta är en stor fördel, tycker Marie Bergman.

– Har man en Auktoriserad konsult på var femte medarbetare så kan man profilera sig Srf Auktoriserad Byrå. Det har visat sig vara bra ur ett employer brandingperspektiv. Det är betydligt lättare att rekrytera ny personal om man har flera auktoriserade konsulter på byrån. Det borgar för god kvalitet med riktlinjer och rutiner på plats. Nya medarbetare vill ha struktur i arbetet. Som arbetsgivare har man allt att vinna på god struktur.