Mia Jansson är Auktoriserad Lönekonsult och är anställd på Sabis löneavdelning. Sabis är ett mat- och serviceföretag som driver 25 restauranger, 12 caféer, fem hotell- och mötesanläggningar samt fem matbutiker i Stockholmsområdet. Företaget har cirka 600 anställda och få av dem jobbar 8-17, måndag till fredag. De senaste månadernas lönekörningar har varit allt annat än normala för löneavdelningen.

– Sabis har som du förstår drabbats hårt i den här krisen. Alla våra verksamheter påverkas. Flera av våra restauranger är så kallade personalrestauranger, de har väldigt få lunchgäster när folk jobbar hemifrån. För vår del på löneavdelningen har reglerna för korttidspermittering varit en riktig utmaning. En tjänstemannaprodukt som är anpassad för löntagare som jobbar dagtid, måndag till fredag. För oss som har personal som i de allra flesta fall jobbar kvällar och helger passar det inte riktigt in. Det är en sak att lägga in ett löneavdrag i systemet, hur vi sedan ska redovisa detta till Tillväxtverket blir ett omfattande arbete att hantera.

Hur prioriterar ni ert arbete just nu?
– Den vanliga löneberedningen är så klart prio ett. I vanliga fall brukar vi ligga steget före och planera nästkommande månad. Nu ägnar vi oss bara åt innevarande månad, dels för att vi inte har tid med så mycket annat men också för att läget är så osäkert. Vi vet inte idag vilka regler som kommer att gälla nästa vecka. Så för oss är det fokus här och nu som gäller. Den här perioden har också inneburit betydligt mer manuellt arbete för oss än vanligt.

Vad har varit viktigt för era medarbetare under den här tiden?
– För mottagaren av lön har informationen varit allra viktigast. Vi har bra driftchefer som har kunnat svara på många frågor, det har avlastat oss mycket. Vi säkerställer att alla för lön i tid och att den är korrekt.

Hur ser du/ni på de kommande månaderna framåt?
– Det vet jag faktiskt inte, det är svåra tider att spekulera i, det känns som att mycket kan ändras från en månad till en annan.

Hur tänker ni lägga upp arbetet efter corona?
– Tanken med korttidspermittering är att kunna behålla vår personal i så stor utsträckning som möjligt. Jag tror dock inte att våra verksamheter kommer att få något större uppsving förrän tidigast nästa år. Men vi människor är ju ändå sociala i grunden, kanske är det många som vill boka konferenser så fort det blir tillåtet, vi får hoppas på det.