Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en minskning med drygt 10 procent. En oroväckande trend eftersom 2017 var ett år då företagandet började minska efter flera års uppgång.

Företaget Visma har sammanställt statistik från Bolagsverket som visar nyföretagandet mellan januari och mars i år har minskat med 10,3 procent jämfört med samma period föregående år. Det är oroväckande eftersom fyra av fem jobb i Sverige skapas i de små och medelstora företagen.

– För att svensk ekonomi ska fortsätta att vara stark och sysselsättningen hög, behöver den nedåtgående trenden för nyföretagandet brytas, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Efter flera års uppgång har nyföretagandet i Sverige vänt nedåt. Under 2017 minskade nyföretagandet med en procent, i år ser minskningen ut att bli ännu större. Om man jämför siffrorna för mars månad i år med föregående år är resultatet nedslående. Då är minskningen hela 20 procent och har skett i 20 av landets 21 län. Största minskningen har Norrbotten och Dalarna med ett minus på runt 35 procent. Trots att det råder högkonjunktur är det alltså betydligt färre som vågar sig på företagande.

En sektor där nyföretagandet minskat speciellt är välfärdssektorn. En bransch där kvinnor står för en betydligt högre andel av de företagsamma jämfört med företagandet i stort.
– Det är en effekt av regeringens uttalade ambition att stoppa välfärdsföretagen, säger Dan Sylvebo, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län. Regeringens åtgärder leder till ett mindre jämställt företagande. Det är en märklig politik av en regering som kallar sig feministisk.

– Det normala är att nyföretagandet ökar i högkonjunktur eftersom fler vågar ta risker när det råder bra förutsättningar. Minskningen vi nu ser tänder varningssignaler, säger Mats Evergren, marknadschef vid Nyföretagarcentrum, i en intervju med tidningen Entreprenör.
Nyföretagarcentrum hävdar att den politiska debatten förändrat klimatet för företagarna.
– Politiska diskussioner som den om vinststopp inom vården har skapat osäkerhet. Som företagare vill man veta vilka spelregler som gäller och den politiska debatten som förs idag hämmar nyföretagandet, säger Mats Evergren.

Text: Tina Sjöström

 

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer

Ny verksamhetssatsning främjar kundrelationen

I höst lanserar Srf konsulterna en helt ny möjlighet för sina medlemmar och kunder. I digitaliseringens tidevarv skapas förändring... Läs mer
Tillbaka till startsidan