Fler än 1 700 bokade visar vilket stort intresse det finns i branschen kring just detta ämne som berör oss alla på många sätt. Fokus denna dag var således den påverkan coronapandemin har på redovisnings- och lönebranschen samt näringslivet.

Coronapandemin har tydliggjort det viktiga arbete våra medlemmar gör och det är faktiskt de som är näringslivets hjältar 2020, inledde Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh. Vår redovisningsexpert Claes Eriksson höll ihop dagen och agerade strålande i sin moderatorsroll med spännande frågeställningar till föreläsarna.

En av dagens föreläsare var Henrik Hargéus från Bisnode. Henrik tog oss igenom statistik utifrån ett konkursperspektiv och gjorde även jämförelser mellan coronakrisen och tidigare kriser vi haft under 90-talet.

Det brukar vara hotell, restaurang och bygg som drabbas i kristider men klädhandeln har stuckit ut där mindre klädbutiker har drabbats hårdast. Byggbranschen däremot och då särskilt byggvaruhandeln har gått riktigt bra överlag. Konkurserna ligger rätt så stilla ändå jämfört med tidigare kriser sedan 90-talet. I Stockholm har konkurserna till och med minskat.

Bisnodes statistik visar tydligt att kreditratingen är högst hos de företag som har Auktoriserad Redovisningskonsult. AAA-rating kan man idag inte få om man inte har revisor, men Henrik säger att man inom Bisnode behöver omvärdera detta eftersom statistiken tydligt visar att de som anlitar Auktoriserad Redovisningskonsult har högst rating upp till AA.

Det finns redan idag en flagga i Bisnodes system om Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet. En Auktoriserad Redovisningskonsult bör vara minst lika bra för företagen menar Henrik.

Henriks tips till branschen:

 • Se över kreditpolicyn, rutiner.
 • Lita på rating och scoremodeller. Även om det är turbulent i ekonomin fungerar modellerna för att rangordna risken.
 • Se över risken i hela kundportföljen – vad är utgångsläget? Branschfördelning? Gör simuleringar.
 • Bevaka riskförändringar på specifika företag och branscher och ha en strategi för hur ni ska agera.
 • Medverka till att årsredovisningen upprättas och skickas in tidigt. – kreditgivare uppskattar så aktuell information som möjligt. Skriv Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet!

Zennie Sjölund, branschansvarig lön Srf konsulterna höll det särskilda löneseminariet för dagen – Coronapandemins effekter på lönebranschen.

Samverkan är viktig menar Zennie Sjölund. Att alla branschens aktörer, myndigheter och vi som arbetar i branschen jobbar tillsammans för att tydliggöra regelverken är A och O för få fram bra och hållbara processer.

Rätt från början är av största vikt i löneprocessen och att alla transaktioner och beslut om stöd är spårbara.

Lönekonsultens roll håller på att förändras och går mot att bli mer strategisk, innovativ och kritisk med ett adaptivt lärande. Distansarbetet har kommit för att stanna och där gäller det att få fram en bra tidhanteringsstruktur. Bra policys och rutiner är av största vikt i lönehanteringen.

Srf konsulterna har många bra samarbetsytor hos branschaktörer och myndigheter vilket gör att vi kan ta greppet om branschens utveckling på bästa sätt.

Zennie Sjölund, Claes Eriksson och Lali Börjesson

Lali Börjesson, branschansvarig redovisning Srf konsulterna, höll i redovisningsseminariet och gick bland annat igenom resultaten av Srf konsulternas coronaenkäter där följande kan utläsas:

Vi har gått igenom en turbulent och osäker tid med pålästa konsulter, där rådgivningen ökat markant och där pandemin har drivit på digitaliseringen. Vi konstaterar  att vi är på rätt väg, vi är betydelsefulla partners, vi anpassar oss till kundernas behov, proaktivt även de behov som vi ser att kunden behöver. Ökad efterfrågan har tydliggjort rådgivningen, vi hjälper till med kundernas överlevnad på lång sikt, vi ser nya tjänster i coronomin och vi kan konstatera att byråledarna är försiktigt positiva inför framtiden.

NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard – är ett nordiskt projekt där Norge, Finland och Sverige tillsammans arbetar fram en helt ny standard för hållbarhetsredovisning. En global undersökning visar att redovisningskonsulterna har en mycket viktig roll att spela i framtiden. Viktigast är att företagen får bra ekonomiska rapporter för beslutsfattande, på andra plats kommer hållbarhetsredovisningen för ALLA företag. NSRS mål är att ta fram en smart, enkel, tydlig standard för att SME-företag ska kunna redovisa sitt viktiga hållbarhetsarbete.

Samlade tips från Srf konsulternas föreläsare:

 • Stå närmare kunden än vanligt – särskilt i kristider! Våga kliva fram och föreslå åtgärder.
 • Håll dina kunskaper aktuella!
 • Se över din affärsmodell! Rådgivningen är viktigare än någonsin, se till att paketera dina tjänster så att du kan ta betalt för rådgivningen!
 • Viktigt att vi i vår bransch läser på om olika branscher och olika stödpaket.
 • Ta för dig i din yrkesroll och förstå ditt värde ut mot företagen.
 • Missa inte att det numera går att skicka INK2an på fil till Skatteverket.
 • Missa inte heller praktiska stöd som exempelvis branschkod Korttidsarbete 2.0, artikelmaterial och samlad information om stödpaket utifrån coronapandemins effekter på branschen och kundföretagen – se srfkonsult.se/corona

Slutligen utses härmed höstens ledord som är #tillsammans och #kunskapärstyrka