Tio av de som skrev examen denna gång får vid kommande examenstillfälle skriva om del 2, det vill säga case-delen. Två personer är välkomna tillbaka och skriva om del 1 som omfattar ämnesområdena redovisning, skatt, moms och Rex.

– Totalt har 295 personer blivit Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® under 2019. Vi ser också ett ökat intresse av att bli Auktoriserad Lönekonsult. Det är en tydlig uppåtgående trend, säger Kristina Sten som arbetar med medlemsantagning hos Srf konsulterna.

– Vi har dessutom ett stort gäng på väg via vårt utbildningsprogram Srf Auktoriserad Redovisningskonsult. De tar sin auktorisationsexamen genom att tenta av varje ämnesområde med godkänt resultat efter varje genomförd delkurs, säger Helena Ledensjö, kursansvarig för auktorisationsutbildningar och auktorisationsexamen.

Nästa steg efter auktorisationen är att ta certifikat som affärsrådgivare. Srf konsulternas utbildningsprogram Srf Certifierad Affärsrådgivare tar dig hela vägen. Har du redan genomfört en eller flera av delkurserna i programmet så räcker det att du bygger på med de kurser du saknar samt genomför den avslutande seminariedagen. Efter det så har du en tydlig rådgivartitel att addera till din auktorisation.