Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser fördelat över hela landet.

Under hösten 2017 stängdes den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Över 1 200 ansökningar inkom och av dessa har 525 utbildningar beviljats. Det gör att antalet årsplatser vid yrkeshögskolan kommer att öka med 45 procent fram till 2022 och det totala antalet studenter förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000.

Det utbildningsområde där utbildningar inom redovisning och lön ingår; ekonomi, administration och försäljning, är fortsatt störst med 7 647 beviljade platser. När det gäller redovisningsutbildningar så finns det flera olika att välja mellan, till exempel redovisningsekonom med internationell inriktning, affärsinriktad redovisningskonsult och redovisningskonsult med digital inriktning. För den som vill läsa till lönekonsult finns flera olika utbildningar runt om i landet, även här med inriktningar som till exempel systeminriktning.

Myndigheten för yrkeshögskolan eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Det betyder att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser än tidigare. Fördjupad information om beslutade utbildningsplatser kommer att publiceras på MYH:s webbplats – www.myh.se – under våren.

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög –... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer
Tillbaka till startsidan