Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser fördelat över hela landet.

Under hösten 2017 stängdes den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Över 1 200 ansökningar inkom och av dessa har 525 utbildningar beviljats. Det gör att antalet årsplatser vid yrkeshögskolan kommer att öka med 45 procent fram till 2022 och det totala antalet studenter förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000.

Det utbildningsområde där utbildningar inom redovisning och lön ingår; ekonomi, administration och försäljning, är fortsatt störst med 7 647 beviljade platser. När det gäller redovisningsutbildningar så finns det flera olika att välja mellan, till exempel redovisningsekonom med internationell inriktning, affärsinriktad redovisningskonsult och redovisningskonsult med digital inriktning. För den som vill läsa till lönekonsult finns flera olika utbildningar runt om i landet, även här med inriktningar som till exempel systeminriktning.

Myndigheten för yrkeshögskolan eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Det betyder att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser än tidigare. Fördjupad information om beslutade utbildningsplatser kommer att publiceras på MYH:s webbplats – www.myh.se – under våren.

Text: Tina Sjöström

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer
Tillbaka till startsidan