Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser fördelat över hela landet.

Under hösten 2017 stängdes den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Över 1 200 ansökningar inkom och av dessa har 525 utbildningar beviljats. Det gör att antalet årsplatser vid yrkeshögskolan kommer att öka med 45 procent fram till 2022 och det totala antalet studenter förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000.

Det utbildningsområde där utbildningar inom redovisning och lön ingår; ekonomi, administration och försäljning, är fortsatt störst med 7 647 beviljade platser. När det gäller redovisningsutbildningar så finns det flera olika att välja mellan, till exempel redovisningsekonom med internationell inriktning, affärsinriktad redovisningskonsult och redovisningskonsult med digital inriktning. För den som vill läsa till lönekonsult finns flera olika utbildningar runt om i landet, även här med inriktningar som till exempel systeminriktning.

Myndigheten för yrkeshögskolan eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Det betyder att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser än tidigare. Fördjupad information om beslutade utbildningsplatser kommer att publiceras på MYH:s webbplats – www.myh.se – under våren.

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan