Under hösten 2017 stängdes den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Över 1 200 ansökningar inkom och av dessa har 525 utbildningar beviljats. Det gör att antalet årsplatser vid yrkeshögskolan kommer att öka med 45 procent fram till 2022 och det totala antalet studenter förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000.

Det utbildningsområde där utbildningar inom redovisning och lön ingår; ekonomi, administration och försäljning, är fortsatt störst med 7 647 beviljade platser. När det gäller redovisningsutbildningar så finns det flera olika att välja mellan, till exempel redovisningsekonom med internationell inriktning, affärsinriktad redovisningskonsult och redovisningskonsult med digital inriktning. För den som vill läsa till lönekonsult finns flera olika utbildningar runt om i landet, även här med inriktningar som till exempel systeminriktning.

Myndigheten för yrkeshögskolan eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Det betyder att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser än tidigare. Fördjupad information om beslutade utbildningsplatser kommer att publiceras på MYH:s webbplats – www.myh.se – under våren.