Personalliggare har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete. I de branscher där krav på personalliggare redan införts har fusket avsevärt minskat. I personalliggaren ska nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten dokumenteras.

I propositionen föreslås även en utvidgning av skyldigheten att föra personalliggare vid så kallad blandad verksamhet. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras i personalliggaren för de personer som är verksamma även i den andra verksamheten.

– Att utöka personalliggare till fler branscher är ett viktigt led i att komma åt svartarbete men också för att strypa finansiering till organiserad brottslighet. Det är viktigt att de seriösa företagen som gör rätt för sig inte konkurreras ut av företag som inte betalar skatt, säger finansminister Magdalena Andersson.