Inom löne- och redovisningsyrket genomförs ett flertal utbildningar på många orter i landet. Den som intresserar sig för ett löneyrke kan välja mellan Löneekonom, Lönekonsult, Lönekonsult med systeminriktning, Lönespecialist och Payroll controller. Dessa kurser genomförs bland annat i Stockholm, Gävle, Malmö, Västerås, Växjö och Uddevalla.

För den redovisningsintresserade finns utbildningar som heter Affärsinriktad redovisningsekonom, Redovisningsekonom med lönekompetens, Redovisningsekonom och Redovisningskonsult. Även dessa utbildningar genomförs på ett flertal orter med stor spridning över landet.

Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Resultatet av denna ansökningsomgång innebär att det erbjuds YH-utbildningar i samtliga län.