Att utbilda personer inom yrkeshögskolan har visat sig vara ett lyckat drag. Satsningen på denna utbildningsmöjlighet fortsätter och med ökningen av årsplatser beräknas antalet studenter öka från dagens 50 000 till ca 70 000 år 2022. I den senaste ansökningsomgången, med kursstart hösten 2019, har samtliga utbildningsområden beviljats fler platser. Det är glädjande att många väljer att utbilda sig inom redovisning och lön.

Att fler utbildar sig och väljer yrken som redovisnings- och lönekonsult är inte bara bra för branschen utan för hela näringslivet. Behovet av tjänster inom ekonomi, redovisning och lön ökar kontinuerligt och branschen har idag svårt att tillgodose alla förfrågningar. Att fler konsulter är på väg får nu många byråägare att förtjust klappa händerna.

De utbildningar som leder till fler medarbetare på redovisnings- och lönemarknaden och som blivit beviljade att starta hösten 2019 är:

 • Affärsinriktad redovisningsekonom, Plushögskolan AB – Affärshögskolan, Karlstad
 • Ekonomi- och redovisningskonsult, IHM Business School AB, Stockholm
 • Ekonomi- och redovisningskonsult, Yrgo, Göteborg
 • Kvalificerad lönekonsult, digitala systemlösningar, Medborgarskolan – Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm
 • Löne- och ekonomikonsult, Yrkeshögskolan, Mölnlycke
 • Lönekonsult, IHM Business School AB, Stockholm
 • Lönespecialist, Iterum verksamhets- och individutveckling AB, Östersund
 • Lönespecialist, Stockholm School of Business, Malmö
 • Lönespecialist, Stockholm School of Business, Stockholm
 • Lönespecialist, TUC Sweden AB, Linköping
 • Redovisningsekonom, Hermods AB, Göteborg
 • Redovisningsekonom, TUC Sweden AB, Lidköping
 • Redovisningsekonom, TUC Sweden AB, Jönköping
 • Redovisningsekonom, TUC Sweden AB, Linköping
 • Redovisningsekonom, TUC Sweden AB, Stockholm
 • Redovisningsekonom, Yrkeshögskolan, Eslöv
 • Redovisningsekonom med löneadministration, NBI i Växjö AB, Luleå
 • Redovisningskonsult, Competensum Skåne Nordväst AB, Helsingborg
 • Redovisningskonsult, Vuxenutbildningen, Kristianstad
 • Redovisningskonsult, Företagsekonomiska institutet 1888 AB, Stockholm
 • Redovisningskonsult, Stockholm School of Business, Göteborg
 • Redovisningskonsult/rådgivare, Yrkeshögskolan, Kungsbacka