Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat.

Det innebär att 75 procent av de som genomfört tentamen har klarat den, vilket är mycket positivt. Branschen är i stort behov av nya yrkesutövare dels på grund av det pågående generationsskiftet och för att kunna svara upp mot marknadens behov.

Srf konsulterna välkomnar därmed att nu skaran av Auktoriserade Redovisningskonsulter återigen ökat och gläds över den nytta de också kommer att bidra med till näringsliv och samhälle.

Nästa examenstillfälle är redan 28 och 30 november och sedan 16 och 18 april.