En samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bestående av 16 svenska myndigheter, har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och bedöma risken när det kommer till myndigheternas utmaningar på området.

– Vi ser bland annat att identiteter kan utnyttjas för penningtvätt och att resurserna hos flera svenska myndigheter är för små i förhållande till uppdraget de har att bekämpa penningtvätt, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som Samordningsfunktionen tillhör, i ett pressmeddelande.

Genom att registrera företag med felaktig grundinformation eller helt enkelt nyttja någon annans e-legitimation och bankkonto kan kriminella använda sig av någon annans identitet. Enligt riskbedömningen skulle gemensamma strategiska lägesbilder för myndigheter, bättre informationsspridning och ett utvecklat lagstöd tas fram för att myndigheterna ska kunna agera mot penningtvätt med full kraft.


Annika Stenberg

En av myndigheterna i samordningsfunktionen är Bolagsverket. Så här säger generaldirektör Annika Stenberg i ett uttalande:

– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus – exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte.