Mats Brockert, skatteexpert vid Srf konsulterna, konstaterar att man som lönekonsult och redovisningskonsult bör planera för att göra justeringar i sina löneprogram eller andra lönerutiner inför förändringarna som väntas träda i kraft 1 juli 2022.

– Förslaget som leder till högre förmånsvärden finns i en proposition från justitiedepartementet: Justerad beräkning av bilförmån (prop 2020/21:156), som riksdagen har antagit. Ambitionen sägs vara att göra det mer jämställt kostnadsmässigt att äga en bil i jämförelse med att köra en och betala förmånsvärde för det. Alltså att det blir mer neutralt mellan kontant inkomst och inkomst i form av bilförmån. Förslaget betyder högre skatt för den som kör förmånsbil.

Ändrade belopp

Förändringen ger nya beräkningsgrunder för förmånsvärdena genom att justera två komponenter: det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Ändringen beräknas ge ett tillskott i statskassan på cirka 2,33 miljarder kronor per år. Den nya ordningen gäller för nya bilar registrerade från 1 juli 2021 och senare.

– Många som löneväxlar gör det med ett belopp som motsvarar förmånsvärdet på tjänstebilen. Det kan arbetsgivaren behöva ha koll på och justera inför lagändringen så att allt blir rätt från början, konstaterar Mats Brockert.

Schablon för miljöbilar

Det andra förslaget, ”Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar”, har inte nått lika långt i processen. Men den stora politiska enigheten i frågan talar för att även det blir verklighet från 1 juli 2022. Det gäller inte retroaktivt. Förslaget beräknas inte förändra skatteintäkterna från miljöbilar.

– Här handlar det om att Skatteverket och andra som hanterar dessa förmånsvärden ska få det lättare att göra sina beräkningar genom schablonavdrag. Det blir helt enkelt fasta belopp för de olika typerna av olika så kallade miljöbilar. Nybilspriset sänks med dessa belopp när förmånsvärdet ska beräknas, fastslår Mats Brockert.

Fasta belopp

Sänkningarna föreslås bli 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Priset får dock inte sänkas med mer än 50 procent av bilens nybilspris. Läs mer här >>