När Bolagsverket lanserade en digital lösning för att skicka in årsredovisning var det många som inte tyckte att funktionaliteten var optimal då revisionsberättelsen var tvungen att bifogas i samma fil. Detta har varit en bidragande orsak till att förhållandevis få använd sig av den digitala tjänsten.

Med den nya lösningen så kopplar ansvarig person i företaget ihop årsredovisningen och revisionsberättelsen i e-tjänsten genom att markera respektive fil. Därefter kan ansvarig person granska, skriva under fastställelseintyg och skicka in handlingarna. Den nya lösningen förutsätter dock att det finns en programvara för revisionsberättelsen som klarar gränssnittet till e-tjänsten på samma sätt och med samma krav som programvaror för årsredovisningar.

Bolagsverket kommer att anpassa sin kontrolltjänst för att kunna kontrollera årsredovisningar och revisionsberättelser var för sig. Dessutom kommer kontrolltjänsten att utökas med fyra nya registerkontroller som jämför att det som står i årsredovisningen stämmer med det som är registrerat hos Bolagsverket, nämligen

  • valutan
  • räkenskapsåret
  • namnen på företrädarna i handlingarna samt
  • aktiekapitalet

Den nuvarande lösningen där årsredovisning och revisionsberättelse måste skickas in i en och samma fil kommer att fungera parallellt med den nya lösningen under en tid.