Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Förbättrat lönestöd för personer med funktionsnedsättning

För att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har regeringen beslutat att lönestödet för dessa ska förtydligas och förstärkas.

Många personer med nedsatt arbetsförmåga har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden, trots lönestöd. Idag finns tyvärr en otydlighet om vad Arbetsförmedlingens olika lönestöd som riktar sig till de med funktionsnedsättning syftar till. Denna otydlighet riskerar att led till att personer med nedsatt arbetsförmåga inte får tillgång till det stöd som de är i behov av. Därför har regeringen fattat beslut om en rad förordningsförändringar som ska göra det tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vad de olika lönestöden syftar till och på vilket sätt de kan bidra till att stärka förankringen på arbetsmarknaden hos personer med funktionsnedsättning.

Förändringarna innebär förbättrade utvecklingsinsatser, bland annat genom att

  • dagens utvecklingsanställning kan lämnas under längre tid än idag
  • ett förstärkt utvecklingsbidrag
  • möjlighet att ta del av rehabilitering och kompetensutveckling för att öka arbetsförmågan
  • behov av stöd och insatser ska fångas upp tidigare och bättre än idag

Medel kommer att anslås för Arbetsförmedlingens arbete med att stödja och följa upp personer som är anställda med lönestöd. För att förtydliga strukturen med lönestöden har regeringen också beslutat att det ska finnas två former av lönestöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning; lönebidrag och skyddat arbete. Arbetet med förordningsändringen har gjorts i ett nära samarbete mellan regeringen och Arbetsförmedlingen samt i dialog med funktionshindersorganisationer.

 

Text: Tina Sjöström

Källa: regeringen.se

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan