Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Snart dags anmäla verklig huvudman

Under hösten väntas regeringen besluta om att runt 800 000 företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. Som redovisningskonsult är det troligt att det blir din uppgift att bistå dina kunder med detta.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Verklig huvudman kan även vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Att verklig huvudman ska registreras bygger på ett EU-direktiv som säger att alla länder i Europa måste ha ett register över dessa. Anledningen är att försvåra penningtvätt och finansiering av terrorism, finanspolisen är ett exempel på aktör som i registret kan se vem eller vilka som står bakom ett företag och på så sätt upptäcka och motverka brott.

Från och med september i år går det att göra anmälan elektroniskt på bolagsverket.se. Är du företagets behöriga företrädare så är det du som gör anmälan och skriver under med ditt bankID. Anmälan kommer att vara gratis fram till februari 2018.

Information läggs kontinuerligt ut på Bolagsverkets webbplats. Du kommer att kunna läsa hur du ska göra för att ta reda på vem eller vilka som är verklig huvudman i ett företag eller i en förening och detaljer om regler för alla företags- och föreningsformer.

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

  • Enskilda näringsidkare.
  • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.
  • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag).
  • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
  • Dödsbon och konkursbon.
  • Enkla bolag.

Text: Tina Sjöström

Källa: Bolagsverket

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan